DEZE WEBSITE IS EEN PUBLICATIE VAN STICHTING DE TRADITIE

NLUK

Stichting De Traditie  -

 Cultureel ErfgoedDisclaimer & Copyright notice     Home    Bestuur Doelstellingen       Collectie       MUSEUM-EXPO      SDT Publicaties     Woordenlijst     Funding  

Utrecht - Wetenschap

Vergelijkende Dierfysiologie - Laboratoria               
naar Chronologisch Overzicht  > > > > 1913 ZOÍLOGISCH LABORATORIUM - JANSKERKHOF UTRECHT


Zool. Lab.


In 1913 werd  de vergelijkend fysioloog H.J. Jordan aangesteld bij het zo÷logisch laboratorium te Utrecht om onderwijs te geven in de dierfysiologie. Met Jordan begint de Vergelijkende Fysiologie in Nederland. Rijkelijk laat overigens wanneer men bedenkt dat al in 1876 in de Wet op het Hoger Onderwijs bepaald was dat voor het toen nieuw ingestelde doctoraat in de plant- en dierkunde het onderwijs in de zo÷logie ook fysiologie diende te bevatten.
Bron: Visser-RPW 1984. De Utrechtse zo÷logie rond 1900: van morfologie naar vergelijkende fysiologie. Tsch. Gesch. Gnk. Natuurw. Wisk. Techn. 7(1), 49-59.
 • Afbeelding: Zo÷logisch Laboratorium, voorheen Statenkamer, voormalig Minderbroedersklooster, Janskerkhof 3, Utrecht. Gebouwd in de 16e eeuw. Nationaal monument nummer 36154. • 1935 LABORATORIUM VOOR VERGELIJKENDE FYSIOLOGIE


  Rockefeller Lab.
  In 1935 kreeg Jordan met hulp van de Rockefeller Foundation ($101.000) en de Nederlandse Regering een eigen laboratorium. Een juweeltje van een laboratorium, met links een chemische vleugel voor de vegetatieve fysiologie, en rechts een fysische vleugel voor de animale fysiologie. In het midden een collegezaal met bibliotheek. Het adres, Jan van Galenstraat 40, Utrecht, werd internationaal een begrip. In 1989 werd het laboratorium gesloopt voor woningbouw, en verhuisd naar het universiteitscentrum De Uithof.
 • Afbeelding: Laboratorium voor Vergelijkende Fysiologie (Collectie Stichting De Traditie). 
 • Bronnen: Rockefeller Annual Report 1933 pp 220, 221, en 226.
  Visser-Zaccagnini-R 2009. G.C.Bremer, Rijksbouwmeester. Stichting Bonas - Rotterdam, p161 e.v.  1989 TRANSITORIUM 3 - H.R. KRUYTGEBOUW - UNIVERSITEITSCENTRUM 'DE UITHOF'


  Transitorium 3
  De verhuizing van de Jan van Galenstraat naar het Universiteitscentrum De Uithof verliep in twee fasen. De chemische vleugel verhuisde in 1975 naar Transitorium 3, thans H.R.Kruytgebouw; een verzamelgebouw voor chemisch onderzoek. De animale afdeling, bestaande uit werkgroepen voor zintuig-, zenuw-, spier- , hersenen- en gedragsonderzoek, werd in 1989  op een 5-tal verschillende locaties in het Universiteitscentrum De Uithof ondergebracht.
 • Afbeelding: Transitorium 3 (foto Wim Uilenbroek).
 • Zie ook Universiteitsmuseum Utrecht!