DEZE WEBSITE IS EEN PUBLICATIE VAN STICHTING DE TRADITIE

NLUK

Stichting De Traditie  -

 Cultureel ErfgoedDisclaimer & Copyright notice     Home    Bestuur Doelstellingen       Collectie       MUSEUM-EXPO      SDT Publicaties     Woordenlijst     Funding  
logo

Verantwoording

Beleidsplan 2009 - 2019
Notitie Beloningsbeleid
Jaarverslagen: 2013, 2014. 2015, 2016.

Voorzitter

Coen Peters

Archiefzaken

Erik de Groot 

Penningmeester

Pieternel Katsikanis - Peters

Secretaris

Rob Peters

Contact

postmaster@DeTraditie.nl
Telefoon: 030.2516092
Stichting De Traditie.  Postadres: Jacob van Ruisdaelstraat 82, 3583 CG Utrecht-NL
Ingeschreven in het Handelsregister te Utrecht onder nummer 30159195
RSIN / fiscaal nummer: 808279683
ING  rekening nummer 8325873 - IBAN:  NL51INGB0008325873  - BIC: INGBNL2AHonorair Bestuursleden

Marjolein Peters, secretaris 1999-2015