DEZE WEBSITE IS EEN PUBLICATIE VAN STICHTING DE TRADITIE

menu UK NL

Stichting De Traditie  -

 Cultureel ErfgoedDisclaimer & Copyright notice     Home    Bestuur Doelstellingen       Collectie       MUSEUM-EXPO      SDT Publicaties     Woordenlijst     Funding  
logo

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van de webpagina’s van Stichting De Traditie wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin is het mogelijk dat de informatie die op de webpagina’s van Stichting De Traditie wordt gepubliceerd niet up-to-date, onvolledig, en/of niet juist is. Stichting De Traditie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de webpagina’s.

Copyright notice

Op alle webpagina's van Stichting De Traditie is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van deze pagina's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting De Traditie, waaronder ook het zogeheten 'doorlinken' naar websites van derden, is niet toegestaan. Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina's van Stichting De Traditie  zal worden beschouwd als inbreuk op het auteursrecht.

General Data Protection Regulation (EU)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2018): Stichting De Traditie plaatst geen cookies en verzamelt geen persoonsgegevens. E-mail wordt lokaal opgeslagen en behandeld als traditionele papieren post in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.
20200109