THIS WEBSITE IS A PUBLICATION OF STICHTING DE TRADITIE

NLUK

Stichting De Traditie  -

 Cultural HeritageDisclaimer & Copyright notice    Home    Board Objectives       Collection       MUSEUM-EXPO      SDT Publications     Glossary     Funding  
logo

Disclaimer

English - The information contained in the website of Stichting De Traditie is for general information purposes only. While Stichting De Traditie endeavours to keep the information contained in this website up-to-date and correct, no warranties are made of any kind, express or implied, about the website's content  for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk. In no event Stichting De Traditie  will be liable for any direct or indirect loss or damage resulting from visiting the website of Stichting De Traditie and/or having access to the information it contains or contained.

Nederlands -  Aan de samenstelling en inhoud van de webpagina’s van Stichting De Traditie wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin is het mogelijk dat de informatie die op de webpagina’s van Stichting De Traditie wordt gepubliceerd niet up-to-date, onvolledig, en/of niet juist is. Stichting De Traditie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de webpagina’s.

Copyright notice

English -  All rights on the webpages of Stichting De Traditie are reserved under the national and international copyright conventions. Unauthorised use, including the use by linking these pages to websites of third parties, will be regarded as infringement of the copyrights of Stichting De Traditie.

Nederlands -  Op alle webpagina's van Stichting De Traditie is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van deze pagina's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting De Traditie, waaronder ook het zogeheten 'doorlinken' naar websites van derden, is niet toegestaan. Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina's van Stichting De Traditie  zal worden beschouwd als inbreuk op het auteursrecht.

General Data Protection Regulation (EU)

English -  General Data Protection Regulation (GDPR 2018): Stichting De Traditie does not place cookies and does not collect personal data. E-mail messages are stored locally and are treated as traditional mail.

Nederlands -  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2018): Stichting De Traditie plaatst geen cookies en verzamelt geen persoonsgegevens. E-mail wordt lokaal opgeslagen en behandeld als traditionele papieren post in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.
20181219


w