DEZE WEBSITE IS EEN PUBLICATIE VAN STICHTING DE TRADITIE

menu UK NL

Stichting De Traditie  -

 Cultureel ErfgoedDisclaimer & Copyright notice     Home    Bestuur Doelstellingen       Collectie       MUSEUM-EXPO      SDT Publicaties     Woordenlijst    Funding  
logo

Donateurs

Eenieder die de doelstellingen van Stichting De Traditie een goed hart toedraagt, wordt uitgenodigd een bijdrage over te maken op onderstaande bankrekening ten name van Stichting De Traditie onder vermelding van 'Donatie'. De minimum bijdrage is € 15,00.
Aan donateurs wordt gevraagd hun e-mail adres kenbaar te maken.

 • IBAN:  NL51 INGB 00 0832 5873  - BIC: INGBNL2A
 • Projecten: click
 • Contact info@DeTraditie.nl
 • AVG 2018 >

 • Verantwoording

  Sinds 01 januari 2009 is Stichting De Traditie erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); sinds 01 januari 2012 als culturele ANBI. Het voortgangsverslag en de jaarrekening zijn ter inzage via de webpagina Bestuur

  Donaties en Afgesloten Projecten

 • Pre-collecties PetersA1908 en VriesWde1871. De indexaties zijn in 2023 afgerond. Gedigitaliseerde autografen en correspondentie werden opgenomen in de collectie van Stichting De Traditie. Dit project kan als afgesloten worden beschouwd, hoewel voor de overdracht aan een institutioneel archief nog gecorrespondeerd wordt omdat niet duidelijk is of de documenten op één enkele plaats zullen worden ondergebracht, of dat de pre-collectie gesplitst wordt naar plaats van handeling (Utrecht, Nijmegen, Haarlem). Het aantal scans bedraagt meer dan 18.000.  De papieren pre-collectie bestaat uit 26 'Gemeentedozen'. Daarvan hebben er 7 betrekking op beiaard, 4 op  orgelzaken, 2 op koor en zang, 3 op lesmateriaal, 1 op krantenrecensies, 4 op zijn cv, 3 op zijn voorgangers en vakgenoten, en 2 op binnengekomen correspondentie. Boeken en  gepubliceerde bladmuziek werden niet opgenomen in de collectie. Wel is hiervan  een lijst gemaakt voor biografische doeleinden. Diapositieven en cassettebandjes worden buiten de SDT-collectie gelaten en zullen te zijner tijd overgedragen worden aan de erven.

 • Pre-collectie DijkgraafS1908. Op 10 april 2017 werd de pre-collectie DijkgraafS1908 overgedragen aan het Universiteitsmuseum te Utrecht. Hoewel het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht in 2000 geattendeerd werd op de waarde van deze collectie, zou het nog 17 jaar duren tot de collectie een veilig onderkomen kreeg. De pre-collectie DijkgraafS1908 bestaat uit 51 archiefdozen. 24 Dozen bevatten correspondentie, 11 researchprotocollen, zes onderwijsmateriaal, twee overdrukken, twee managementgegevens, één oraties en obituaries, vier diverse zaken over het laboratoriumgebouw, en één inventarislijsten en gedigitaliseerde documenten op CD. Daarnaast werd een drietal verhuisdozen overgedragen, met daarin apparatuur die in Utrecht ontwikkeld werd voor fundamenteel neurofysiologisch onderwijs, en voor onderzoek naar elektrosensorische vermogens van vissen.

 • Elektroreceptie 1999. Op 25 november 1999 vierde Rob Peters het 25-jarig jubileum van de verdediging van zijn proefschrift. Ter gelegenheid daarvan verscheen een gedenkschriftje, waarin op beeldende wijze het wetenschappelijke bedrijf in het laatste kwartaal van de twintigste eeuw beschreven wordt. Tussen de regels door lezen we hoe het accent verschuift van het beoefenen van wetenschap naar het verkrijgen van fondsen, en hoe glasblazers, instrumentmakers, elektronici, fotografen, analisten en andere ondersteunende experts van het toneel verdwijnen en vervangen worden door managers en automaten. Ref.: Peters-RC 1999. De elektrische zin van de dwergmeerval, Ictalurus nebulosus (Le Sueur, 1819) III. 25 jaar onderzoek en onderwijs. Stichting De Traditie - Utrecht. ISBN 90-805355-1-6.

 • Bit Man 2000.  Bit Man is een lesboekje neurofysiologie en neuro-ethologie dat ontwikkeld werd voor eerstejaars studenten biologie. De stof bereidt tevens voor op het onderwijs in het tweede en derde studiejaar. Het boekje werd geleverd met CDROM. Een herdruk bleef uit als gevolg van de veelvuldige veranderingen in het curriculum. Ref.: Peters-RC: Bit Man. Beknopte neurofysiologie en neuroethologie voor de propedeuse. Stichting De Traditie - Utrecht. ISBN 90-805355-2-4.

 • Twee dagen oma - Δύο μέρες Γιαγιά 2010. Loukia Katsikani kreeg ooit van vriendinnen enkele schoolschriftjes voor haar gedichten. In twee dagen schreef zij deze vol met haar autobiografie: de oorlog, de kerk, en haar zoon in het buitenland. Katsikani-L 2010, Twee dagen oma (Grieks). Stichting De Traditie - Utrecht. Eerste druk juli 2010. Tweede druk juli 2011. ISBN 978-90-805355-5-8.

 • Senegal. Stichting De Traditie onderhield op bescheiden schaal contacten met vertegenwoordigers van de Senegalese gemeenschap. De contacten verliepen middels de Stichting Kleinschalige Ontwikkelings Projecten (SKOP) te Groningen. Via SKOP werden een imkersuitrusting, zeewaterbestendige elektriciteitskabel, en visnetten gedoneerd voor kleinschalige projecten in de Casamance regio. Na liquidatie van SKOP werd het project beëindigd.

 • Nieuw Grieks op het Gymnasium. Het project werd gesloten in 2011 na verschijnen van het eindrapport van de Verkenningscommissie Klassieke talen  van de Stichting Leerplanontwikkeling in december 2010.

 • Studieklavier beiaard. Na restauratie, montage en demontage werd een nieuwe bestemming gezocht voor het beiaard studieklavier van voormalig beiaardier Arie Peters. Door bemiddeling van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging werd het studieklavier in 2011 geschonken aan de Japanse Beiaardier Toru Takao.

 • Filosofie: Zingeving en Duurzaamheid  werd gesloten na teruggave van het materiaal aan schenker.
 • 20230917