DEZE WEBSITE IS EEN PUBLICATIE VAN STICHTING DE TRADITIE

menu UK NL

Stichting De Traditie  -

 Cultureel ErfgoedDisclaimer & Copyright notice     Home    Bestuur Doelstellingen       Collectie       MUSEUM-EXPO      SDT Publicaties     Woordenlijst     Funding  
Nijmegen - Muziek

Rondom de Groote of Sint Stevenskerk                  
naar Chronologisch Overzicht  > > > > 1898  WILLEM DE VRIES - ORGANIST EN BEIAARDIER
Willem de Vries was organist van de Groote of Sint Stevens- kerk, en klokkenist van de Stevenstoren te Nijmegen van 1898 tot zijn overlijden in 1936. Enkele van zijn muziekhandschriften werden aan zijn opvolger, de jonge Utrechtse organist Arie Peters, ter hand gesteld, en vormden aldus de basis van diens beiaardbibliotheek. De te bewerken collectie bestaat onder meer uit een lijst van muziekstukken geschikt voor het versteken van de trommel ("ton"), muzieknotaties van volksliederen, geestelijke liederen, geschiedzangen, verhalende liederen, soldatenliederen, minneliederen, drinkliederen, studentenliederen, matrozenliederen, kinderliedjes, Duitsche liedjes, varia, vreemde volksliederen, en operamuziek. Niet te vergeten is de "Instructie voor den klokkenist (1902)".
 • Afbeelding links: Willem de Vries in (vermoedelijk) zijn huiskamer in de dertiger jaren. Foto: archief Arie Peters. • 1936 ARIE PETERS - 0RGANIST EN BEIAARDIER


  Arie Peters beiaardier
  Arie Peters volgde Willem de Vries op als organist van de Stevenskerk, en klokkenist van de Stevenstoren in 1936. Het Vaderland, 22 October 1936, meldt: "Ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan van het orgel in de Groote (St. Stevens-) Kerk alhier is gisteravond in dit gebouw een herdenkingsdienst gehouden, welke ook dit bijzondere had dat daarin de nieuw benoemde organist, de heer Arie Peters, voorheen organist der Julianakerk te Utrecht, voor het eerst het orgel in het openbaar heeft bespeeld. Dit instrument mag worden gerekend tot de mooiste kerkorgels in ons land . . . . . Het werd een indrukwekkende avond, welke groote verwachtingen heeft opgewekt van den jongen nieuwen Nijmeegschen organist." Het geallieerde bombardement van 22 februari 1944 verwoestte kerk, toren, orgel, en beiaard. Het 'eervol ontslag' als beiaardier ten gevolge van de vernietiging van de toren leidde mede tot muzikale diversificatie. Aan het einde van zijn muzikale  carričre zien wij Arie Peters terug als beiaardier van Nijmegen, Haarlem, en Cuijck, en als organist van de Groote Kerk te Nijmegen. Verder als koorleider, muziekschooldocent, componist, muziekrecensent van het Nijmeegs Dagblad, en als jurylid bij concoursen van muziekkorpsen. Geďnspireerd door deze laatste bezigheid componeerde hij op verzoek (kapel van de Koninklijke Luchtmacht, luit. H.W.F. van Diepenbeek) een Felicitatiemars. Voornoemde diversificatie resulteert in eenzelfde aantal te bewerken rubrieken van de collectie.
 • Afbeelding links: Arie Peters achter de gerestaureerde beiaard van de Nijmeegse Stevenstoren. Aquarel van de hand van de Nijmeegse graficus Jan Rombout (1920-1986).  • 1936 KÖNIG-ORGEL 160 JAAR


  Nijmegen_1936
  Woensdag 21 oktober 1936: Het orgel in de St. Stevenskerk te Nijmegen is vervaardigd door Lodewijk König, orgelmaker te Keulen, terwijl de kas gemaakt is onder toezicht van den Stads-architect J.H. van Suchtelen. Het beeldhouwwerk, dat het orgel versiert en vervaardigd is uit het hardste eikenhout, werd aangenomen door Johan Keerbergen, beeldhouwer te Rotterdam. Aan den beeldhouwer J. Otten wordt toegeschreven het ornament te hebben geleverd. In het laatst van Augustus 1776 voltooid, werd het orgel door J. Potholt, J. Radeker, en Y. Bruinsma, organisten te Amsterdam, Haarlem en Nijmegen, onderzocht, terwijl hun bevinden in 12 artikelen "in toto werd geinsereerd in het raadssignaat van 11 Sept. 1776"; op dien zelfden dag werd het instrument voor het eerst "met open kerkdeuren voor Nijmegens Burgers en inwoners bespeeld".
 • Afbeelding links: Omslag van het programmaboekje ter gelegenheid van het 160-jarige bestaan van het König-orgel, en de indiensttreding van den organist Arie Peters. Zie  SDT Ref Ser Neth 1, 51-57  voor een historisch overzicht en een lijst van de Stevenskerk organisten tot 1936.
 • 20210414