DEZE WEBSITE IS EEN PUBLICATIE VAN STICHTING DE TRADITIE

menu UK NL

Stichting De Traditie  -

 Cultureel ErfgoedDisclaimer & Copyright notice     Home    Bestuur Doelstellingen       Collectie       MUSEUM-EXPO      SDT Publicaties     Woordenlijst     Funding  


Thuis - Handwerk

De 'Gewone Man/Vrouw' in de 20ste eeuw'              
naar Chronologisch Overzicht  > > > > 1954  LOUKIA KATSIKANI - PROZA EN POEZIE


looukiabio
Loukia Katsikani,  ne Davrani, werd geboren te  Ano Lechonia  in 1934. Zij huwde in 1964 Kostantinos Katsikanis, met wie zij domicilie koos in het lieflijke Agria, een plaatsje bij Volos Griekenland.  Aan de rand van Agria, naast de kerk, werd een huis gebouwd voorzien van waterput en moestuin; een paradijs. Haar man Kostas overleed echter in 1977, waarna zij met hulp van familie, buren, en kerk haar leven op orde bracht teneinde hun zoon een goede basis voor het bestaan de bieden.
Naast het huishoudelijke werk en het werk aan de moestuin, vond zij gelegenheid uiting te geven aan haar creatieve drang. De muurschildering op haar huis verraadt liefde voor de natuur en scheppend  vermogen. Minder zichtbaar, maar zeker zo expressief, zijn de vele gedichten die zij geschreven heeft.  Een selectie van deze gedichten word momenteel bewerkt tot een publieksuitgave. De muurschildering siert ook de omslag van haar autobiografie. Ooit kreeg zij van vriendinnen enkele schoolschriftjes voor haar gedichten. In twee dagen schreef zij deze vol met haar autobiografie: de oorlog, de kerk, en haar zoon in het buitenland: "Twee dagen oma".  Tot de te bewerken rubrieken van de collectie behoren haar gedichten en overdenkingen.
 • Afbeelding links: Katsikani-L 2010. Twee dagen oma. Stichting de Traditie - Utrecht. ISBN 978-90-805355-5-8 (Grieks). Eerste druk juli 2010. Tweede druk juli 2011. • 1895  CAREL ALEXANDER WALHOF - MEUBELMAKERSWERK


  WCAsigaren
  Carel Alexander Walhof werd geboren te Utrecht in 1878. Na het succesvol doorlopen van de lagere school, de ambachtschool, en de burgeravondschool, vestigde hij zich in 1895 als burger-meubelmaker te Utrecht. In 1900 aanvaardde hij een betrekking als tijdelijk timmerman bij de Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij; een betrekking die in 1902 omgezet werd in een vaste aanstelling. De zekerheid van een vast inkomen leidde tot het huwelijk met Dirkje Bakker. Na vele jaren trouwe dienst bij de Nederlandsche Spoorwegen kreeg hij in 1936 eervol ontslag als baas tweede klasse. Voor gezin en andere familieleden construeerde hij diverse meubelstukken waaronder kasten, naai- en sigarendozen, wiegen, en andere decoratieve kleine meubels. Voor  zijn schoonzoon, de musicus Arie Peters, bouwde hij een oefenklavier voor beiaard. Tijdens zijn opleiding ontving hij door de Gemeente Utrecht beschikbaar gestelde prijzen voor de kwaliteit van zijn werk: gutsen, steekbeitels, en een passerdoos. Stichting De Traditie stelt zich tot doel afbeeldingen en beschrijvingen te verzamelen van zijn kunstwerken. Tot de collectie behoren onder meer kopien van zijn getuigschriften.
 • Afbeelding hiernaast: En van zijn werkstukken, een sigaren- en tabaksdoos met fraai inlegwerk. Afmetingen 25 x 10 x 10 cm. • 1894  DIRKJE BAKKER - STOPLAP


  DBstoplap
  Dirkje Walhof,  ne Bakker, werd geboren te Utrecht in 1877.  Van haar opleiding en werk bleven slechts weinige, tastbare,  getuigenissen over.  Een stoplap, met initialen D. B. en gedateerd 1894, toont echter de kwaliteit van haar handwerk: excellent! Het jaartal 1894 markeert het einde van haar basisvorming. Praktijkervaring in het huishouden mocht zij zich daarna eigen maken bij de gezinnen van onder andere een sigarenfabrikant en een fabrikant van glas. Mondelinge overlevering verhaalt van een geldelijke tegenprestatie van fl 100 per jaar, plus kost en inwoning; soms ook van honger en voedselgebrek.
  In 1902 huwt zij Carel Alexander Walhof, dan timmerman met vaste aanstelling bij de Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij, waarna zij haar tijd en energie kan besteden aan een eigen huishouden. Van haar eigen huishouden herinneren haar nazaten zich eenzelfde zorgvuldigheid - naast zorgzaamheid - als zichtbaar is in de stoplap van 1894. Het is deze zorgvuldigheid die de kwaliteit van de Nederlandse samenleving bepaalt. Tot de te bewerken rubrieken van de collectie behoren enkele stukken handwerk, alsmede enkele 'vormende' boeken uit haar jonge jaren.
 • Afbeelding hiernaast: detail van bovengenoemde stoplap. breedte 54 mm.
 • 20200115