DEZE WEBSITE IS EEN PUBLICATIE VAN STICHTING DE TRADITIE

menu UK NL

Stichting De Traditie  -

 Cultureel ErfgoedDisclaimer & Copyright notice     Home    Bestuur Doelstellingen       Collectie       MUSEUM-EXPO      SDT Publicaties     Woordenlijst     Funding  

Utrecht - Wetenschap

Vergelijkende Dierfysiologie - Elektroreceptie           
naar Chronologisch Overzicht  > > > > PUBLICATIES  1962-2016

venn
De onderstaande publicaties hebben betrekking op elektroreceptie-onderzoek dat meerendeels op de laboratoria van de Universiteit van Utrecht verricht is. Korte tussentijdse bezoeken aan marien biologische stations in Europa vulden het werk aan. Het werk van Dijkgraaf en Kalmijn uit 1962 markeert het begin van het elektroreceptie-onderzoek in Utrecht. Voor meer informatie wordt de lezer verwezen naar de handboeken Vergelijkende Fysiologie.


LEGENDA
PUBLICATIES
Receptor

Stimulus   

Behaviour

Other


B Dijkgraaf-S, Kalmijn-AJ 1962. Verhaltensversuche zur Funktion der Lorenzinische Ampullen. Naturwiss. 49, 400.

O Dijkgraaf-S 1963. The function and significance of the lateral line organs. Biol. Rev. 38, 51-105.

B Dijkgraaf-S, Kalmijn-AJ 1963. Untersuchungen über die Funktion der Lorenzinischen Ampullen an Haifischen. Z. Vergl. Physiol. 47, 438-456.

B Dijkgraaf-S 1964. Electroreception and the ampullae of Lorenzini in Elasmobranchs. Nature (London) 201, 523..

R Dijkgraaf-S, Kalmijn-AJ 1966. Versuche zur biologischen Bedeutung der Lorenzinischen Ampullen bei den Elasmobranchiern. Z. Vergl. Physiol. 53, 187-194.

B Kalmijn-AJ 1966. Electro-perception in sharks and rays. Nature (London) 212, 1232-1233.

R Dijkgraaf-S 1968. Electroreception in the catfish, Amiurus nebulosus. Experientia (Basel) 24, 187- 188.

O Dijkgraaf-S 1970. Electroreception in "nonelectric" fish. Neurosci. Res. Progr. Bull. 8, 501-504.

B Kalmijn-AJ 1971. The electric sense of sharks and rays. J. Exp. Biol. 55, 371- 383.

S Kalmijn-AJ 1972. Bioelectric fields in sea water and the function of the ampullae of Lorenzini in elasmobranch fishes. SIO Reference Series 72-83, 1-21.

R Peters-RC, Buwalda-RJA 1972. Frequency response of the electroreceptors ("small pit organs") of the catfish, Ictalurus nebulosus LeS. J. Comp. Physiol. 79, 29-38.

S Peters-RC, Bretschneider-F 1972. Electric phenomena in the habitat of the catfish, Ictalurus nebulosus  LeS. J. Comp. Physiol. 81, 345-362.

S Peters-RC 1973. Electro-actography in fresh-water fish. Experientia (Basel) 29, 378-380.

B Peters-RC, Meek-J 1973. Catfish and electric fields. Experientia (Basel) 29, 299-300.

R Peters-RC, Loos-WJG, Gerritsen-A 1974. Distribution of electroreceptors, bioelectric field patterns, and skin resistance in the catfish, Ictalurus nebulosus LeS. J. Comp. Physiol. 92, 11-22.

B Peters-RC, Wijland-F-van 1974. Electro-orientation in the passive electric catfish, Ictalurus nebulosus  LeS. J. Comp. Physiol. 92, 273-280.

R Bretschneider F 1974. Electroreceptive properties of Silurus glanis (L.). Experientia (Basel) 30, 1035.

O Peters-RC 1974. De elektrische zin van de dwergmeerval, Ictalurus nebulosus (Le Sueur, 1819). I. De achtergronden van het onderzoek. Thesis, Utrecht University.

O Peters-RC 1974. De elektrische zin van de dwergmeerval, Ictalurus nebulosus (Le Sueur, 1819). II. Publicaties. Thesis, Utrecht University.

R Peters-RC, Bretschneider-F, Schreuder-JJA 1975. Influence of direct current stimulation on the ion-induced sensitivity changes of the electroreceptors (small pit organs) of the brown bulihead, Ictalurus nebulosus Les. Neth. J. Zool. 25(4), 389-397.

S Peters-RC 1976. Natuurlijke elektrische velden en orientatie bij waterdieren. Kontaktblad voor Oekologen 12(3), 61-64.

S Pals-N 1977. Mariene elektrische velden en orientatie van vissen. Mededelingen van de
Nederlandse Oceanografenclub 12, 6-8.

B Vriens-AMAJM, Bretschneider-F 1979. The electrosensitivity of the lateral line of the European eel, Anguilla anguilla  L. J. Physiol. (Paris) 75, 341-342.

R Bretschneider-F, Kroesbergen-G, Beijnink-FB 1979. Functioning of catfish electroreceptors: relation between skin potential and receptor activity. J. Physiol. (Paris) 75, 343-347.

S Pals-N, Schoenhage-AAC 1979. Marine electric fields and fish orientation. J. Physiol. (Paris) 75, 349-353.

R Bretschneider-F 1979. Aspects of electroreceptor functioning in the catfish, Ictalurus nebulosus
LeS. Thesis, Utrecht University.

R Schouten-VJA, Bretschneider-F 1980. Functioning of catfish electroreceptors: influence of calcium and sodium concentration on the skin potential. Comp. Biochem. Physiol. 66A, 291-295.

R Bretschneider-F, Peters-RC, Peele-PH, Dorresteijn-A 1980. Functioning of catfish electroreceptors: statistical distribution of sensitivity and fluctuations of spontaneous activity. J. comp. Physiol. 137, 273-279.

R Peters-RC, Bretschneider-F 1981. Electroreceptive micro-ampullae in the African mudfish Clarias lazera (Cuv. & Val., 1840). In: Sensory physiology of aquatic lower vertebrates (Szabo-T, Czeh-G eds.). Adv. Physiol. Sci. 31, 13-27.

S Pals-N, Schaick-Zillesen-P-van 1981. Marine electric fields and fish orientation. In: Exogenous and endogenous influences on metabolic and neural control (Addink-ADF, Ballintijn-CM, Overbeeke-AP-van, Spronk-N, Zandee-DI eds.). Pergamon, Oxford, 226-227.

S Pals-N 1981. Local geo-electric fields at the bottom of the sea and their relevance for electrosensitive fish Thesis, Utrecht University.

B Pals-N, Valentijn-P, Verweij-D 1982. Orientation reactions of the dogfish, Scyliorhinus canicula, to local electric fields. Neth. J. Zool. 32(4), 495-512.

R Eigenhuis-C, Doncker-J 1982. Electroreceptor functioning and morphology: functioning during histological  fixation. Comp. Biochem. Physiol. 75A(4), 569-577.

S Pals-N, Peters-RC, Schoenhage-AAC 1982. Local geo-electric fields at the bottom of the sea and their relevance for electrosensitive fish. Neth. J. Zool. 32(4), 479-494.

R Peters-RC, Mast-F 1983. Information processing by ampullary receptors: parallel convergent inputs. Comp. Biochem. Physiol. 76A(1), 143-151.

R Weille-JR-de 1983. Electrosensory information processing by lateral-line lobe neurons of catfish
investigated by means of white noise cross-correlation. Comp. Biochem. Physiol. 74A(3), 677-680.

R  Dongen-AMJ-van, Bretschneider-F 1984. Functioning of catfish electroreceptors: bursting discharge pattern of Kryptopterus electroreceptors elicited by microelectrode impalement. Comp. Biochem. Physiol. 77A(4), 647-650.

R  Bretschneider-F, Weille-JR-de, Klis-JFL 1985. Functioning of catfish electroreceptors: fractional-order filtering and non-linearity. Comp. Biochem. Physiol. 80A(4), 191-198.

R  Peters-RC, Evers-HP 1985. Frequency selectivity in the ampullary system of an Elasmobranch fish (Scyliorhinus canicula). J. Exp. Biol. 118, 99-109.

R  Eigenhuis-C, Elbers-PF, Peters-RC 1986. Zintuigen voor electriciteit. Vakbl. Biol. 66, 215-237.

R  Peters-RC, Buwalda-RJA 1986. The octavo-lateralis percepton in lower aquatic vertebrates: clustered versus dispersed stimulus configurations. Neth. J. Zool. 36, 381-392.

R  Guarnieri-P, Peters-RC, Bretschneider-F, Loos-WJG, Anzanel-D, Zeni-C 1988.Preliminary observations on the ampullary electroreceptors of Ictalurus sp (Teleostei, Ictaluridae) after autoplastic skin grafting, with a short note on their electrophysiology. Boll. Soc. It. Biol. Sper. 63(10), 911-917.

B  Peters-RC, Evers-HP, Vos-J 1988. Tuning mismatch between peripheral and central neurons reflects learning and adaptability. Adv. Biosci. 70, 141-142.

R  Peters-RC, Teunis-PFM, Bretschneider-F, Weerden-R-van 1988. Ampullary electroreceptors in neurophysiological instruction. J. Biol. Education 22(1), 61-66.

R  Peters-RC, Groen-EL, Sluis-MM-van-der, Teunis-PFM, Wilhelm-KA 1988. Denervation reveals two components of neurotransmission in electroreceptor synapses. Neurosci. 27(3), 1049-1053.

R  Peters-RC, Ieperen-S-van 1989. Resting discharge and sensitivity of ampullary electroreceptors in  Clarias gariepinus  related to convergence ratio during ontogeny. Brain Behav. Evol. 34(1), 43-48.

R  Teunis-PFM, Bretschneider-F, Peters-RC 1989. Denervation changes the transmission properties of electroreceptor synapses. Comp. Biochem. Physiol. 94A(4), 647-651.

R  Zwart-R 1989. Electrophysiological changes and histochemical demonstration of intracellular cadmium in catfish electroreceptors after exposure to cadmium. Neth. J. Zool. 38(2-4), 215-216.

B  Rossum-C-van, Neuman-ISA, Bretschneider-F, Teunis-PFM, Peters-RC 1989. Continuous exposure of catfish to an ac-field of 4 mV/m at 4 Hz affects the sensitivity of the electric sense. in: Neural mechanisms of Behavior (Erber-J, Menzel-R, Pflueger-H-J, Todt-D, eds.). Thieme, Stuttgart, pp 103.

R  Peters-RC, Loos-WJG, Bretschneider-F 1989. Bijwerkingen van medicamenten. Het Aquarium 59(2), 47-49.

R  Eigenhuis-C 1989. A combined electrophysiological and morphological study on individual
electroreceptor organs of Ictalurus nebulosus. Thesis, Utrecht University.

R  Peters-RC, Zwart-R, Loos-WJG, Bretschneider-F 1990. Transduction at electroreceptors manipulated by exposure of apical membranes to ionic channel blockers. Comp. Biochem. Physiol. 94C(2), 663-669.

R  Teunis-PFM, Bretschneider-F, Peters-RC 1990. Synaptic latency in denervated electroreceptor organs. Comp. Biochem. Physiol. 97A(3), 399-403.

R  Teunis-PFM, Bretschneider-F, Peters-RC 1990. Convergence ratio and transduction in catfish electroreceptive organs. Comp. Biochem. Physiol. 97A(3), 405-410.

R  Teunis-PFM 1990. A quantitative study of spike trains from electroreceptor organs under
normal, and pathological conditions. Thesis, Utrecht University.

B  Neuman-ISA, Rossum-C-van, Bretschneider-F, Teunis-PFM, Peters-RC 1991.  Biomonitoring: Cadmium deteriorates electro-orientation per-formance in catfish. Comp. Biochem. Physiol. C 100, 259-262.

B  Peters-RC, Bretschneider-F, Loos-WJG, Neuman-ISA 1991.  Electroreception and aquatic biomonitoring. in: Bioindicators and environmental management (Jeffrey-DW, Madden-B, eds.). Academic Press, London. pp 427-433.

R  Schaefer-K, Braun-HA, Bretschneider-F, Teunis-PFM, Peters-RC 1991.  Ampullary electroreceptors in catfish (teleostei): temperature dependence of stimulus transduction. Eur. J. Physiol. 417(1), 100-111.

R  Teunis-PFM, Bretschneider-F, Bedeaux-JJM, Peters-RC 1991. Synaptic noise in spike trains of normal and denervated electroreceptor organs. Neurosci. 41, 809-816.

R  Teunis-PFM, Bretschneider-F, Groeningen-C-van, Peters-RC, Bedeaux-JJM 1991. Quantitative aspects of transduction in an electroreceptor organ studied by means of experimental  manipulation of the spike interval. Neurosci. 42, 283-289.

R  Teunis-PFM, Vredevoogd-W, Weterings-C, Bretschneider-F, Peters-RC 1991. The emergence of electroreceptor organs in regenerating fish and concurrent changes in their transduction properties. Neurosci. 45, 205-212.

R  Bretschneider-F, Verwey-J, Heuts-P 1991. Functioning of catfish electroreceptors: input impedance and stimulus efficiency. Comp. Biochem. Physiol. A 99, 295-299.

R  Andrianov-GN, Bretschneider-F, Peters-RC, Teunis-PFM. 1992. In vitro electroreceptors for pharmacological studies. J. Neurosci. Methods 44, 1-6.

R  Bretschneider-F, Peters-RC 1992. Transduction and transmission in ampullary electroreceptors of fresh water fish compared with other sense organs. Comp. Biochem. Physiol. 103A, 245-252.

R  Andrianov-GN, Bretschneider-F, Peters-RC 1992. The actions of L-Glutamate and its agonists on the ampullary electroreceptor organs of the catfish Ictalurus nebulosus. Comp. Biochem. Physiol. 103C, 65-71.

R  Neuman-ISA, Heijmen-PS, Ruigt-G, Peters-RC 1993. Fish electroreception as a model for vincristine induced neuropathies and a possible preventive role for Org 2766 treatment. Comp. Biochem. Physiol. 105C, 165-173.

B  Peters-RC, Wijland-F-van 1993. Active electroreception in the non-electric catfish Ictalurus nebulosus. J. Comp. Physiol. 173, 738.

B  Peters-RC 1993. Orientation in catfish and dogfish. in: Orientation and Navigation. The Royal
Institute of Navigation, Oxford. pp 33-43.

R  Andrianov-GN, Peters-RC, Bretschneider-F 1994. Identification of AMPA receptors in catfish ampullary electroreceptor organs. Neuroreport 5 (9), 1056-1058.

R  Heijmen-PS, Peters-RC 1994. Apically administered cytochalasin B and D decreases sensitivity in
electroreceptor organs in the North-American catfish, Ictalurus nebulosus. J. Comp. Physiol. A 175, 279-287.

R  Heijmen-P, Denizot-J-P, Peters-RC 1994. Distribution du glutamate dans l'électrorecepteur ampullaire d'un poisson téleostéen. Immunohistochemical distribution of glutamate in the ampullary electroreceptor organ of teleost fish. C.R. Acad, Sci. Paris, Sciences de la vie,/Life sciences 317, 743-747.

R  Schaefer-K., Braun-HA, Peters-RC, Bretschneider-F 1995. Periodic firing pattern in afferent discharges from electroreceptor organs in catfish. Pflueg. Arch. 429, 378-385.

R Heijmen-PS, Braks-MAH, Bretschneider-F, Peters-RC 1995. Microvilli in electroreceptor organs in Ictalurus nebulosus play a part in signal filtering. J. Comp. Physiol. A. 176, 103-109.

B  Peters-RC, Loos-WJG, Hobbelen-M, Bretschneider-F, Hermens-LM 1995. Lindane raises catfish electrodetection threshold. Belgian J. Zool. 125/1, 185-191.

B  Peters-RC, Loos-WJG, Bretschneider-F, Heijmen-PS. 1995. Psychophysical assessment of catfish electrosensitivity as a function of  temperature and frequency.  Neth J. Zool. 45(3-4), 338-347.

R  Heijmen-PS, Peters-RC 1995. Sensory variability of ampullary electroreceptor organs and its relation to apical membrane properties. Primary Sensory Neuron 1, 81-93.

R  Heijmen-PS 1995. Transduction in ampullary electroreceptor organs of the fresh water catfish,
Ictalurus nebulosus. Thesis, Utrecht University.

R  Heijmen-PS, Kalmeijer-D, Peters-RC 1996. Vincristine disturbs spontaneous firing of the afferent nerve fibre in ampullary electroreceptor organs. Neurosci. 72, 585-591.

R  Heijmen-PS, Boele-A, Peters-RC 1996. The effect of hyperosmotic treatment on the functioning of ampullary electroreceptor organs. Neurosci. 72, 1107-1115.

R  Andrianov-RC, Bretschneider-F, Peters-RC 1996. Mode of operation of ampullary electroreceptors of fresh water catfish. Primary Sensory Neuron 1(3), 231-242.

B  Peters-RC, Loos-WJG, Bretschneider-F, Heijmen PS 1996. Catfish Ictalurus nebulosus  (Le Sueur, 1819) electrosensory temperature reference curves for aquatic biomonitoring. Publ. Espec. Inst. Esp.
Oceanogr. 21, 297-300.

R  Peters-RC, Brans-J, Bretschneider-F, Versteeg-E, Went-A 1997. Convergence of electroreceptor organs improves sensitivity and tuning. Neurosci. 81, 297-301.

R  Peters-RC, Versteeg-E, Brans-J, Bretschneider-F, Went-A 1997. Caffeine reduces efficacy of electroreceptor cell synapses: an electrophysiological single unit in vivo study. Neurosci. 78, 1229-1238.

R  Bretschneider-F, Kraaij-D, Peters-RC 1997. Comparison of electroreceptor organ functioning in vivo and in vitro. Primary Sensory Neuron 2, 1-8.

R  Braun-HA, Schaefer-K, Voigt-K, Peters-RC, Bretschneider-F, Pei-X, Wilkens-L, Moss-F. 1998. Low-dimensional dynamics in sensory biology 1: Thermally sensitive electroreceptors of the catfish. J. Computational Neurosci. 4, 335-347.

B  Peters-RC, Baretta-AB 1998.  AC-frequency discrimination in the electrosensitive catfish Ictalurus melas. An estimated Weber fraction of 0.09. in: Proc. 26th Goettingen Neurobiology Conference 1998 (Elsner-N, Wehner-R eds). Thieme, Stuttgart, pp 352.

O  Peters-RC 1998. Gevoel voor spanning. Natuur en Techniek 66(5), 74-85.

R  Peters-RC, Mommersteeg-PMC, Heijmen-PS 1999.The electroreceptor organ of the catfish, Ictalurus melas, as a model for cisplatin-induced ototoxicity. Neurosci. 91 (2), 745-751.

B  Peters-RC, Loos-WJG, Bretschneider-F, Baretta-AB 1999. Electroreception in catfish: patterns from motion. Belgian J. Zool. 129 (1), 263-268.

B  Peters-RC; Westerink-RHS 1999. Catfish electroreceptor organ functioning during five days exposure to different calcium environments. Fish Physiol. Biochem. 21(1), 81-88.

B Peters-RC, Struik-ML, Bretschneider-F 1999. Electroreception in freshwater catfish: the biologically adequate stimulus. Comparative Physiology UU, Utrecht. ISBN 90-74005-03-9.

O  Peters-RC 1999. De elektrische zin van de dwergmeerval, Ictalurus nebulosus (Le Sueur,
1819).  III. 25 jaar Onderzoek en Onderwijs. Stichting De Traditie, Utrecht. IBSN 90-805355-1-6.

R  Andrianov-GN, Bretschneider-F, Peters-RC 1999. Electrophysiological demonstration of NMDA receptors at the afferent synapse of catfish electroreceptor organs. Neurosci. 79, 1231-1237.

R Struik-ML 2001. A study on transduction and transmission in catfish ampullary electroreceptor organs. Thesis, Universiteit Utrecht. ISBN 903932777-7.

B Lorteije-JAM, Bretschneider-F, Klaver-I, Peters-RC 2000. Psychophysical test for bimodal integration of electroreceptiion and photoreception in the catfish Ictalurus nebulosus LeS. Neth. J. Zool. 50(3), 389-400.

R  Bretschneider-F, Van Dongen-JWF-van, Loos-WJG, Peters-RC 2000. Toxic effects of the fish drug acriflavine on ampullary electroreceptors of  catfish. Sensory Neuron 3(2), 109-118.

B  Eeuwes-L, Peters-RC, Bretschneider-F, Loos-WJG 2001. Electroreception of catfish Ictalurus nebulosus  in uniform and non-uniform DC fields: detection threshold and body length. Belgian J. Zool. 131 (Supplement 2): 33-38.

R  Peters-RC, Hoek-B-van-den, Bretschneider-F, Struik-ML 2001. Saffan: a review and some examples of its use in fishes pisces: teleostei). Neth. J. Zool. 51(4), 1-17.

S  Peters-RC, Van-Honk-C, Bretschneider-F 2001. Variability of the bioelectric field of the catfish Ictalurus nebulosus (Le Sueur, 1819; Pisces, Teleostei, Siluriformes). Belgian J. Zool. 131(Supplement 2), 123-126.
 
R  Struik-ML, Steenbergen-HG, Koster-AS, Bretschneider-F, Peters-RC 2001 . Simultaneous measurements of calcium mobilization and afferent nerve activity in electroreceptor organs of anesthetized Kryptopterus bicirrhis. Comp. Biochem. Physiol. A 130, 607-61.

B  Peters-RC, Struik-ML, Bretschneider-F 2001. Electroreception in freshwater catfish: the biologically adequate stimulus. in: Sensory biology of jawed fishes (Kapoor-BG, Hara-TJ eds). Science Publishers, Enfield (NH) USA, pp 275-296.

R  Struik ML, Bretschneider F, Peters RC 2002. Spontaneous nerve activity and sensitivity in catfish ampullary electroreceptor organs after tetanus toxin application. Pflueg. Arch. Eur. J. Physiol. 443 (5-6): 903-907

S  Peters-RC, Wessel, T-van, Wollenberg-JW-van-den, Bretschneider-F, Olijslager-AE 2002. The bioelectric field of the catfish Ictalurus nebulosus. J. Physiol. (Paris). 96(5-6), 397-404.

R  Peters-RC, 2003. On the lower limits of electroreception in passive electroreceptive fish. Comp. Biochem.
Physiol. A 134 (Suppl.1), S58-S59.

B  Eeuwes-LBM, Peters-RC, Bretschneider-F, Loos-WJG 2004. Catfish with distaste for preservatives. Belgian J Zool. 134 (2/1), 105-108.

R  Peters-RC, Denizot-JP 2004. Gnathonemus petersii (Guenther, 1862; Pisces, Teleostei, Mormyriformes) electroreceptor miscellaneous. Belgian J. Zool. 134 (2/1), 61-66.

R  Peters-RC, Denizot-J-P 2004. Transduction and transmission in electroreceptor organs. In: Transduction channels in sensory cells. Frings-S, Bradley-J eds., Wiley-VCH, New York, pp. 273-300.

O  Bretschneider-F, Weille-JR-de 2006. Introduction to electrophysiological methods and instrumentation. Elsevier Science and Technology, Amsterdan,  ISBN-10 0-12-370588-6. ISBN-13 978-0-370588-4.

R  Peters-RC, Bretschneider-F, Struik-ML, Eeuwes-LBM 2007. Evidence for transmitter operated electrical synapses (TOES) in ampullary electroreceptor organs. Biosystems 89 (1-3), 92-100.

B  Peters-RC, Eeuwes-LBM, Bretschneider-F 2007. On the electrodetection threshold of aquatic vertebrates with ampullary or mucous gland electroreceptor organs. Biol. Rev. 82 (3), 361-373.

B  Peters-RC, Veeneklaas-RJ, Schoenhage-AAC 2008. Evoked bradycardia as response criterion for the detection of electrical stimuli. Animal Biol. 58(3), 287-299.

R  Peters-RC, Bretschneider-F, Eeuwes-LBM 2008. Open lumina of microampullary electroreceptor organs in the transparent catfish, Kryptopterus bicirrhis  (Valenciennes 1840), contain 50 mM potassium: why? Animal Biol. 58(3),  313-319.

R  Peters-RC, Bretschneider-F, Eeuwes-LBM 2008. Spontaneous firing in primary afferent neurons of ampullary electroreceptor organs as attribute of  bandwidth, threshold, and topology. Animal Biol. 58(3),  301-312.

B  Eeuwes-LBM, Peters-RC, Bretschneider-F 2008. Behavioural relevance of AC and DC in prey detection by the brown bullhead, Ameiurus nebulosus. Animal Biol. 58(3), 321-336.

O  Peters-RC 2008. Academic freedom and the discovery of electroreception in catfish and dogfish. Animal Biol. 58(3), 275-283.

R  Peters-RC 2009. Electroreceptor organ.  In: Encyclopedia of Neuroscience. Eds Binder-MD, Nirokawa-N, Windhorst-U. Springer, Berlin-Heidelberg. pp 1078-1083.

R Struik-ML 2011. Stereoscopy of Kryptopterus bicirrhis (Valenciennes 1840) electroreceptor organ dendritic trees. SDT Ref Ser. Int. 1, 12-18.

O  Meek-J, Peters-RC 2013. Ameiurus nebulosus (LeSueur, 1819), brain sections.
SDT Ref. Ser. Int. 1, 19-.24.

B   Peters-RC 2013. Ein Zwergwels der nicht kommt wenn man ihm pfeift.
SDT Ref. Ser. Int. 1, 25-30

O   Peters-RC 2014. Electrical conductivity of Scyliorhinus canicula egg capsules.
SDT Ref. Ser. Int. 1, 31-35.

B Schönhage-AAC, Peters-RC 2014. Electroreception: Detection thresholds of Scyliorhinus canicula inside and outside their egg capsules. SDT Ref. Ser. Int. 1, 36-44.

R   Peters-RC 2014. In vivo staining of electrosensory micro-ampullary organs of catfish, and cupulae of free neuromasts of Xenopus. SDT Ref. Ser. Int. 1, 45-53.

R   Peters-RC 2016. Dogfish electroreception at Utrecht University 1966, a retrospective view.
SDT Ref. Ser. Int. 1, 54-65.


20200925