DEZE WEBSITE IS EEN PUBLICATIE VAN STICHTING DE TRADITIE

menu UK NL

Stichting De Traditie  -

 Cultureel ErfgoedDisclaimer & Copyright notice     Home    Bestuur Doelstellingen       Collectie       MUSEUM-EXPO      SDT Publicaties     Woordenlijst     Funding  

Utrecht - Wetenschap

Elektrofysiologie - Expertise op de Werkvloer
naar Chronologisch Overzicht  > > > > VOOR EN TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOGDe aanstelling van Dijkgraaf als hoogleraar Vergelijkende Fysiologie in 1948 betekende een trendbreuk in het onderzoek. Hield zijn voorganger Jordan zich voornamelijk bezig met onderzoek van spier-zenuwfysiologie van de slakkenvoet, Dijkgraaf had zintuig-en-gedrag van waterdieren als focus. Snaargalvanometer, inductorium en kymografion met roettrommel moesten het veld ruimen voor elektronica. Toch duurde de omschakeling naar elektronica verrassend lang, onder andere door de beperkte aanpassing van handelsapparatuur aan de fysiologische eisen, het vereiste ruimtebeslag, de  kosten, wisselende studentenaantallen, en de grillen van het universitaire management.
 • Afbeelding links: kymograaf met roettrommel, inductorium en lucas-pendel voor dubbele puls stimulatie van zenuw- en spierweefsel. De kymograaf werd tot ver in de zestiger jaren gebruikt tijdens practica. • 1963 KALMINIUM  -  GROEI ONDER AD J. KALMIJN

  krijgsman

  WCApasserdoos

  Na de tweede wereldoorlog, in 1947, publiceerde de elektrofysioloog B.J. Krijgsman een enthousiaste verhandeling over de toepassing van de Philips elektronenstraaloscillograaf in het fysiologisch onderzoek, maar door zijn vertrek naar Zuid-Afrika in 1950 stagneerde het door Dijkgraaf gewenste zintuigonderzoek. Met het aantrekken van Peter E.P. Görner in 1959 als tijdelijk wetenschappelijk ambtenaar, en met de aanstelling van Ad J. Kalmijn in 1963 als promotie assistent, begint een periode van elektrofysiologische groei en bloei. Hoewel er een ernstig tekort was aan passende werkruimte, waren er weinig geldelijke beperkingen. Er kon apparatuur worden aangeschaft en er konden medewerkers worden aangesteld. De elektronicus A.A.C. (Cor) Schönhage en de laborant-dierverzorger-analist W.J.G. (Wim) Loos werden door Kalmijn aangetrokken voor de uitbouw van het elektrofysiologisch onderwijs, en het specifieke onderzoek naar de elektroreceptieve vermogens van waterdieren. Na Kalmijns vertrek in 1970 zouden zij met Rob C. Peters, Franklin Bretschneider, promovendi, studenten, en ondersteunende diensten deze traditie voortzetten tot in de 21ste eeuw.
 • Afbeelding links boven: Kopie van een foto uit Krijgsmans artikel, waarin hij het gebruik van de Philips electronenstraaloscillograaf propageert. Ref.: Krijgsman-BJ 1947. Physiologisch onderzoek met den electronenstraaloscillograaf. N.V. Philips, Eindhoven.
 • Afbeelding links onder: Deel van een foto uit het proefschrift van professor Ziad Qutob, met links de Tektronix 502 oscilloscoop waarop een Philips-Voigtlander oscilloscoopcamera (type FE-106) gemonteerd is, middenvoor een Philips oscilloscoop (Philips GM 3156) met daarnaast een luidspreker, en daartussen een eigenbouw voorversterker met hulpmiddelen voor het zwemblaas onderzoek. De overige op de foto afgebeelde hulpmiddelen worden hier niet verder toegelicht.  Ref.: Qutob-Z 1962. Proefschrift - Utrecht. The swimbladder of fishes as a pressure receptor (zie ook: Arch. Néerl. Zool. 15, 1-67}.
 • 1968 PHILBRICKIUM  -  VAN ELEKTRONENBUIS NAAR PHILBRICK'S OPERATIONAL AMPLIFIER


  app 1963


  philbrick

  Vanaf 1968 kreeg het elektrofysiologische onderwijs op Vergelijkende Fysiologie een nieuwe dimensie. Rondgang langs diverse gastvrije Nederlandse zusterinstituten toonde welke instrumenten in gebruik waren. Laagspanningsapparatuur op batterijen kreeg de voorkeur. Geïntegreerde schakelingen maakten zelfbouw van apparatuur haalbaar, zoals de spannings-naar-stroom omzetter voor polarisatieonafhankelijke precisie stimulatie van elektrische vissen, en een fm-modulator voor opname van gelijkspanningen. Zo konden ook in het vrije veld natuurlijke gelijkspanningsvelden in zoetwater gemeten worden. Bij dit alles was de rol van de ondersteunende diensten essentiëel. Voor het elektrofysiologisch onderwijs en elektroreceptie onderzoek moet de veelzijdige expertise van Cor Schönhage en Wim Loos genoemd worden.
 • Albeelding links boven: Apparatuur in gebruik tijdens het buizentijdperk. Op de onderste plank een Tektronix 502A oscilloscoop, rechts daarvan een Revox taperecorder voor opslag van signalen, en daarnaast weer een deel van de Hellige Helgoscript schrijver voor papierregistraties. Op de bovenste plank de Tektronix 160 serie voor kwantificeren van hartslagintervallen, en de voorversterkers van de Hellige schrijver. De experimentator is Jelle Atema (1966)
 • Afbeelding links onder: Schema van een Voltage-to-Current-Transducer uit de Philbrick gids, met gebruik van een operationele versterker en typerend voor de zelfbouwapparatuur na 1968. Ref: Philbrick/Nexus Research, a Teledyne Company 1968, Dedham Mass 02026 USA. Applications Manual for operational amplifiers for modelling, measuring, manipulating & much else (see also: PhilbrickArchive.org).


 • 1968 EN LATER - TRANSISTORTIJDPERK - APPARATUUR MET BATTERIJVOEDING - VOORBEELDEN  ZELFBOUWAPPARATUUR

  Aanvankelijk werd apparatuur gekocht en specifiek gemaakt voor (promotie-)onderzoek naar de functie van ampullaire organen in de huid van haaien en meervallen. Bij dit onderzoek werd de drie-eenheid van von Uexküll gevolgd: 1) Op welke omgevingsprikkels reageren de zintuigstructuren, 2) Welke omgevingsprikkels komen daarvoor in aanmerking, en 3) Hoe worden ze gebruikt voor overleving? Naarmate echter het onderzoek vorderde, werd de apparatuur meer en meer geschikt gemaakt voor het elektrofysiologisch afleiden van micro-ampullen. De micro-ampullen van dwergmeervallen bleken zeer geschikt voor elementair neurofysiologisch onderwijs. Doordat bij gesedeerde en beademde - maar verder volkomen intacte vissen - de informatieoverdracht van een enkele zenuwvezel van een micro-ampul kon worden geregistreerd, konden zelfs ongeoefende studenten zonder chirurgische ervaring metingen aan een enkel neuron uitvoeren. Het zintuig-zenuwcontact bleek bovendien van het glutamaterge type, en kon dus model staan voor de zenuwcontacten in de menselijke hersenen. In 2007 werd dit wetenschapsparadigma afgestoten.
 • Hieronder een representatieve selectie uit de veelheid van beschikbare apparaten en schakelingen (met dank aan Cor Schönhage), die specifiek voor het elektroreceptie-onderzoek ontwikkeld werden: een rek met opamp-modules, insteekkaarten, zelfbouwversterkers, en veldmeters. Veel van het materiaal is overgedragen aan het Universieitsmuseum te Utrecht.


 • .


  werkvoorraad

  onderdelenkastje uit het Kalminium

   snoeren

  afgeschermd netsnoer uit het Kalminium

  snoeren

  duurzame signaalsnoeren uit het Kalminium

  PAR113B


  PAR 113B voorversterker, net/batterijen
  modificaties: precisie dc, netspanningsled

  scoop


  Tektronix 212 oscilloscoop, net/batterijen


  wavetek


  Wavetek 112B functiegenerator, net/batterijen


  Uher Report
           Stereo
  Uher stereo report 4400 net/batterijen

  pmm
  meting elektrisch veld, fortgracht Hoofddijk

  fm modulator
           speaker
  zelfbouw versterker fm-modulator speaker

  pmm2
  meetmodule elektrisch veld, rotor
  1972, J. Comp. Physiol. 81, 345-362

  smm
  drukvaste veldmeter voor zeewater
  1982, Neth. J. Zool. 32(4), 479-494

  smm_kompas
  positie-unit veldmeter zeewater
  1982, Neth. J. Zool. 32(4), 479-494

  implantatie
           procedure

  in situ, in vivo implantatie van elektroden
  1972, J. Comp. Physiol. 79, 29-38

  R.J.A.Buwalda:
           3 zenuwimplantaties

  Rob Buwalda's meesterstuk: 3 implants
  1972, J. Comp. Physiol. 79, 29-38

  elektro-oriëntatie training

  elektro-orientatieproef met dwergmeerval
  1974, J. Comp. Physiol. 92, 273-280

  single
           unit afleiding

  in vivo, in situ single unit zenuwafleiding
  J. Biol. Education 22(1), 61-66

  huub galle's
           mikro-elekrode

  Huub Gallé's wolfraam mikro-elektrode
  J. Biol. Education 22(1), 61-66

  tepram

  voorversterker voor single unit afleiding
  J. Biol. Education 22(1), 61-66

  rek voor
           opamp-modules

  rek met voeding en opamp-modules

   opamp-modules

  opamp-modules, voorraad

  vcc3

  opamp-module met insteekkaartje

  voorversterker 1e
           trap


  universele voorversterker, 1e trap, buffer

  voorversterker 2e
           trap


  universele voorversterker, 2e trap, filters

  set
           insteekkaartjes


  diverse insteekkaartjes voor opamp-modules

  kladschema -
           multiplier  kladschema van multiplier voor insteekkaartje

   kladschema - schmittrigger  kladschema van Schmittrigger voor insteekkaartje

   kladschema
           - fotoversterker  kladschema van fotosensor voor insteekkaartje

  insteekkaartje -
           versterker  insteekkaartje - versterker

   insteekkaartje - schmitttrigger
  insteekkaartje - drempelschakeling
   insteekkaartje - stroombron

  insteekkaartje - stroombron

   LED met
           glasvezel


  LED met lichtgeleider

   practicumvoorraad

  voorversterkers voor practicuminrichting

   insteekkaartje - frekwentiemodulator

  insteekkaartje - frekwentiemodulator

  dummy RC-belasting


  dummy RC-belasting
  stroombron


  stroombron voor elektrosensitieve vis
    veldwerkset


  versterker, filter, fm-modulator voor veldwerk

  Wim
           in arinoir

  1986: voorbereiding practicum, oude Lab
  Wim J.G.Loos, analist
  J. Biol. Education 22(1), 61-66
  Klaus

  1989: temperatuuronderzoek elektrosensoren
  Dr. Klaus Schaefer
  Eur. J. Physiol. 417(1), 100-111

    Martin

  2006: spikepatronen van elektroreceptoren
  Dr. M.J.M.Lankheet
  PLoS One, 7(3). ISSN 1932-6203

  omslag
           schemaboekje

  omslag boekje bedradingsschema's
  bedradingsschema
           plug in module

  bedradingsschema van opamp-modules
  vcc schema

  bedradingsschema stroombron  20220227