DEZE WEBSITE IS EEN PUBLICATIE VAN STICHTING DE TRADITIE

menu UK NL

Stichting De Traditie  -

 Cultural HeritageDisclaimer & Copyright notice    Home    Board Objectives       Collection       MUSEUM-EXPO     SDT Publications     Glossary    Funding  

Utrecht - Science

Comparative Physiology - Student Reports
To Chronological Entry  > > > > 1970-2004 - INTERNSHIP REPORTS OF 3-, 6-, 9-, OR 12 MONTHS PROJECTS


ECGxray
ECGinterval ENGnerve
ENGimplant
ENGrecording
PMM

The following is a list of research reports of students Comparative Physiology after Kalmijn's departure (1970); it gives an impression of the activities of team Peters-Bretschneider and their students. The names of the students are omitted because of privacy regulations. Some ten titles could not be retrieved.Till 1986 most reports dealt with research on the function of micro-ampullary organs in the skin of catfish. The morphology of these organs had been described thoroughly, but  their biological function was unknown. To track down their function the following three questions had to be answered: 
 1. To which environmental stimuli do the sense organs respond?
 2. Do such stimuli actually occur in the natural environment?
 3. What is the role of such stimuli for survival?
The sensory properties were mainly investigated by electrophysiological means. For investigating the relevant environmental stimuli special apparatus had to be developed. The behavioural aspects had to be studied by means of conditioning experiments and by studying unconditioned behaviour. Eventually it turned out that the micro-ampullary organs were electrosensory organs, specialized in the detection of electrical potential differences in the micro- and millivolt range. They play an essential part in finding food and orientation. After is was understood what the biological function of the micro-ampullary organs was, research focused on the cellular physiology of the organs. It proved possible to record nerve impulses from the single neuron that innervates a micro-ampulla. An ideal paradigm for neurophysiological instruction. The original reports are not accessible, but PhD-Theses and publications on this topic have been published for the scientific community.y.

Images left, from top to bottom, some representative pictures from the beginnings of the research period (ca 1970).

 • X-ray picture of a catfish with ECG-electrodes implanted (method Kalmijn). The white stains in the middle of the fish body represent the gas filled swim bladder.

 • Heart beat recordiing with the ECG in the upper track, and graphical heart beat interval representation in the lower track. Ref.: Peters-RC, Veeneklaas-RJ, Schoenhage-AAC 2008. Evoked bradycardia as response criterion for the detection of electrical stimuli. Animal Biol. 58(3), 287-299.

 • The subcutaneous nerve innervating micro-ampullary organs in the skin of catfish; its activity could be recorded via implanted electrodes. Ref.: Peters-RC, Buwalda-RJA 1972. Frequency response of the electroreceptors ("small pit organs") of the catfish, Ictalurus nebulosus LeS. J. Comp. Physiol. 79, 29-38.

 • A catfish with implanted electrodes swims unimpeded in a small experimental tank: Rob Buwalda's (Dr. R.J.A. Buwalda) Masterpiece. Ref.: Peters-RC, Buwalda-RJA 1972. Frequency response of the electroreceptors ("small pit organs") of the catfish, Ictalurus nebulosus LeS. J. Comp. Physiol. 79, 29-38.

 • An oscilloscope picture of recorded nerve activity, in this case the response of micro-ampullary organs to the approach of a rusty piece of iron galvanically active. The lower trace shows the integrated signal. Whereas the upper trace can easily be followed acoustically by feeding the signal to a loudspeaker, the lower trace can be followed easier visually. Ref.: Peters-RC, Buwalda-RJA 1972. Frequency response of the electroreceptors ("small pit organs") of the catfish, Ictalurus nebulosus LeS. J. Comp. Physiol. 79, 29-38.

 • A device for measurements of weak electric DC fields in freshwater: the search fot the biologically adequate stimulus to the micro-ampullary organs.  Ref.: Peters-RC, Bretschneider-F 1972. Electric phenomena in the habitat of the catfish, Ictalurus nebulosus  LeS. J. Comp. Physiol. 81, 345-362.

 • INTERNSHIP REPORTS, YEAR AND TITLE
  1. 1970  Elektrofysiologische metingen van de smaakzintuigen van Calliphora erythrocephala
  2. 1971  Meting van geoelektrische velden en bioelektrische verschijnselen in verband met elektroreceptie bij Ictalurus nebulosus (leS)
  3. 1971  De biologische betekenis van de elektroreceptie bij Ictalurus nebulosus (Inleidende experimenten)
  4. 1971  Bepaling van de frekwentiekarakteristiek van het elektroperceptiesysteem bij Ictalurus nebulosus LeS met behulp van elektrocardiografie
  5. 1972  Enige aantekeningen over de anatomie van het kop- en voorste rompgebied van vissen in het algemeen en van Ictalurus nebulosus LeSueur in het bijzonder
  6. 1972  Een onderzoek naar de frekwentiekarakteristiek van de small pit organs van Ictalurus nebulosus LeS door middel van elektrofysiologische afleiding van afferente zenuwbanen bij vrij-zwemmende exemplaren
  7. 1972  Deformaties van homogene elektrische stroomvelden in water veroorzaakt door de Noordamerikaanse dwergmeerval (Ictalurus nebulosus) LeS 1819) en zijn eigen elektrostatisch veld
  8. 1972  Enige aspecten van het gedrag van de dwergmeerval Ictalurus nebulosus en het gebruik van elektroreceptie hierbij
  9. 1972  De biologische betekenis van de elektroperceptie bij de dwergmeerval Ictalurus nebulosus Lesueur
  10. 1973  Veldpotentialen in de hersenen (fascia dentata)
  11. 1973  Functionele verschillen tussen het oog van de gele aal en de zilveraal (Anguilla anguilla L.) en de betekenis van deze verschillen voor de migratie van de zilveraal
  12. 1973  Onderzoek naar de gevoeligheid van de elektroreceptoren van Ictalurus nebulosus LeS voor enige ionen
  13. 1974  Dipool-orientatie bij de dwergmeerval Ictalurus nebulosus (LeSueur 1819)
  14. 1974  Mogelijke oorzaken voor het ontstaan van het bioelektrisch veld van de passief-elektrische vis Ictalurus nebulosus (LeSueur 1819)
  15. 1974  Twee elektrofysiologische experimenten aangepast voor gebruik op middelbare scholen
  16. 1975  Elektroreceptie door palingen?
  17. 1975  Het meten van elektrische verschijnselen in zee in verband met elektroperceptie bij zeevissen
  18. 1975  De plug-in opamp als voltage-to-current-converter
  19. 1975  Een onderzoek naar de invloed van ionen en gelijkstroomvelden op de respons van de elektroreceptoren van de dwergmeerval (Ictalurus nebulosus)
  20. 1976  Foto- en elektro-orientatie bij de dwergmeerval
  21. 1976  Hartslagconditionering en konditionele diskriminatie bij de kabeljauw
  22. 1976  Elektroperceptie van de kwastaal (Calamoichthus calabaricus) in orientatie en prooidetectie
  23. 1976  Het meten van elektrische verschijnselen in zoet water in verband met de elektroperceptie van Ictalurus nebulosus LeS 
  24. 1976  De ontwikkeling en de achtergrond van het videoprogramma Het kikkerpreparaat; SFW-video 6103
  25. 1976  De ontwikkeling en de achtergrond van het videoprogramma Het kikkerpreparaat; bijlagen
  26. 1976  De ontwikkeling en de achtergrond van het videoprogramma Het kikkerpreparaat
  27. 1977  Foto-elektro-orientatie bij de dwergmeerval (Ictalurus nebulosus)
  28. 1977  Spontane saccadische oogbewegingen en optokinetische nystagmus bij de aal (Anguilla anguilla L.)
  29. 1977  De invloed van ionen en electrische velden op het potentiaalverschil over de huid van de dwergmeerval
  30. 1977  Systeemanalyse van de electroreceptor van de dwergmeerval Ictalurus nebulosus
  31. 1978  Lokale potentiaalverschillen rond de small-pits van de dwergmeerval (Ictalurus nebulosus LeS)
  32. 1978  Bepaling van de elektrische gevoeligheid van small pit organs bij Ictalurus nebulosus
  33. 1978  Metingen aan elektrische velden in verband met een mogelijke elektro-orientatie
  34. 1978  Het bioelektrische veld van de dwergmeerval Ictalurus nebulosus (LeS)
  35. 1978  Electro-orientatie bij de hondshaai
  36. 1978  Pijn en acupunctuur-analgesie
  37. 1979  Werking en gebruiksmogelijkheden van ion-selectieve elektroden (I.S.E.)
  38. 1979  Elektronenmikroslopisch onderzoek naar de strukctuur van de mikro-ampullen van Clarias lazera
  39. 1979  Het vermogen tot elektro-orientatie bij de hondshaai
  40. 1979  De gevoeligheid van de elektroreceptor van Ictalurus nebulosus LeS door middel van single-unit afleiding
  41. 1979  Clarias lazera, enige elektrofysiologische aspecten
  42. 1979  Het afleiden en stimuleren van small pit organs bij de dwergmeerval Ictalurus nebulosus (LeS. 1819) met behulp van een enkele glas-microelectrode
  43. 1980  Hartslaginterval registraties van genarcotiseerde forellen, haaien en meervallen
  44. 1980  De elektrische velden in de natuurlijke habitat van de hondshaai (Scyliorhinus canicula)
  45. 1980  De invloed van zwakke elektrische velden op het zwempatroon van de hondshaai Scyliorhinus canicula (L.) en enkele algemene gedragsaspecten van deze haaiensoort
  46. 1981  Spikegeneratie in clusters elektroreceptoren van meervallen
  47. 1981  Intercellulaire verbindingen in het electroreceptor-epitheel van de Indische glasmeerval
  48. 1981  Een scanning-studie van een jonge dwergmeerval Ictalurus nebulosus
  49. 1981  Integratie in electroreceptoren van Clarias lazera (Cuv & Val)
  50. 1981  Verwerking van multi-unit data
  51. 1981  Verslag van een zesmaands doctoraalonderzoek betreffende de elektro-orientatie bij de hondshaai
  52. 1982  Funktionele morfologie van de elektroreceptor: ultrastruktuur en elektrofysiologie van elektroreceptoren van Ictalurus nebulosus LeS
  53. 1982  Een vriesbreekstudie aan de electroreceptor van de dwergmeerval Ictalurus
  54. 1982  Handleiding bij de automatische vissendressuuropstelling
  55. 1982  Fotoperiode effecten bij vissen een up-to-date overzicht
  56. 1982  An ethological fieldstudy of the dogfish Scyrliorhinus canicula in relation to its electric sense resulting in an ethogram
  57. 1983  Neveneffecten van trypaflavine op small pits van Kryptopterus bicirrhis
  58. 1983  Het mikro-kapillair toedienen van experimentele oplossingen in het lumen van small pitsvan de  Indische glasmeerval Kryptopterus bicirrhis
  59. 1983  De burstende electroreceptor van Kryptopterus bicirrhis
  60. 1983  Analyse van de verstoringen die optreden in de gevoeligheidstoestand tijdens in vivo fixatie van de electroreceptor van Ictalurus nebulosus
  61. 1984  Enige aspecten van akoestische localisatie bij de dwergmeerval
  62. 1984  The effects of external dilution on plasma osmolyte concentrations and effluxes of urea and total ammonia in the atlantic stingray Dasyatis sabine
  63. 1984  Onderzoek naar de oorsprong van het bio-elektrisch veld van Ictalurus nebulosus LeS
  64. 1985  De biologische betekenis van elektrische wisselspanningsvelden voor de dwergmeerval Ictalurus nebulosus LeS
  65. 1985  Threshold curves of dogfish electric sense: a behavioural approach
  66. 1985  Electrophysiological examination of the anterior dorsal fin of the rockling (Ciliata mustela)
  67. 1985  Does the anterior dorsal fin of the five-bearded rockling (Ciliata mustela) have a function in chemoreception?
  68. 1986  Elektrofysiologische veranderingen in het funktioneren van de elektroreceptoren van Ictalurus nebulosus na denervatie
  69. 1986  Ampullaire elektroreceptoren van de meerval (Ictalurus nebulosus) een alternatief voor de L.D.-50?
  70. 1986  Orientatie van Ictalurus nebulosus in zijn schuilplaats op lichtvelden
  71. 1986  De psychofysische bepaling van de frequentiekarakteristiek van het elektroperceptiesysteem van Ictalurus nebulosus LeS
  72. 1986  Elektrofysiologische veranderingen in het functioneren van de elektroreceptoren van Ictalurus nebulosus na denervatie
  73. 1986  Functie van de beweeglijke voorvin van de vijfdradige meun
  74. 1987  De invloed van calcium op de werking van electroreceptoren van de Indische glasmeerval Kryptopterus bicirrhis
  75. 1987  Elektrofysiologische veranderingen in het funktioneren van de elektroreceptoren van Ictalurus nebulosus na denervatie
  76. 1988  Automatische dressuuropstelling voor het onderzoek naar het elektrisch onderscheidingsvermogen van de amerikaanse dwergmeerval Ictalurus nebulosus
  77. 1988  The electroreceptor organ of the catfish Ictalurus melas as a model for cisplatin induced ototoxicity
  78. 1988  Cadmium induced elevation of the psychophysical electroreceptive threshold in the catfish Ictalurus nebulosus
  79. 1988  Het transductiemechanisme van ampullaire electroreceptoren; een modelstudie
  80. 1989  The role of calmodulin and tubulin in stimulus transmission in the ampullary electroreceptor
  81. 1989  Transmission in catfish ampullary electroreceptors is affected by hypoxia
  82. 1989  Convergence in ampullary electroreceptors: a study about the frequency characteristics during the ontogeny in Clarias gariepinus
  83. 1989  Is Clarias gariepinus geschikt voor een biomonitorsysteem?
  84. 1989  Influence of steroid hormones on ampullary electroreceptors
  85. 1989  Continuous exposure of catfish to an ac-field reveals plasticity of the electric sensitivity
  86. 1989  Ovariectomy does not influence the phsyiological characteristics of ampullary electroreceptors in female catfish Clarias gariepinus
  87. 1990  Studie naar de contacten tussen electroreceptorcellen van Kryptopterus bicirrhis met behulp van fluorescente tracers
  88. 1990  Electroreceptor transduction insensitive to second messenger cyclic-AMP
  89. 1991  Physiological and histological evidence for electroreception in the urodele Siren intermedia
  90. 1991  The influence of steroid hormones on the ampullary electroreceptor
  91. 1991  Effecten van zware metalen op zintuigen van aquatische organismen
  92. 1991  Welfare of fishes in aquaculture
  93. 1991  The effect of dihydrostreptomycin sulphate on the ampullary electroreceptor of Ictalurus nebulosus
  94. 1992  Disruption of microvilli with cytochalasin B diminishes the phase-lag of the high-frequency response of electroreceptor organs in Ictalurus nebulosus
  95. 1992  Effects of plasma calcium concentration and stanniocalcin on electroreceptor organs in Ictalurus nebulosus
  96. 1992  The effects of vital stains on the electrosensory cells of the transparent catfish Kryptopterus bicirrhis
  97. 1992  Effects of the tubulin-inhibitor vincristine on electroreception in Ictalurus nebulosus
  98. 1993  Signal transduction in hair cells of the octavolateralis system
  99. 1993  A vertically moveable electrode for recording from and marking the brain in the African catfish Clarias gariepinus
  100. 1993  Th effects of three different physiological salt solutions on the in vitro functioning of the electroreceptor of the fresh water catfish Ictalurus nebulosus LeS
  101. 1994  De elektrische orientatie van de Ictalurus nebulosus.
  102. 1994  Reducing the apical membrane area by means of hyperosmotic solutions changes the frequency characteristics of the ampullary electroreceptor organs in Ictalurus nebulosus
  103. 1994  Automated biomonitoring: the influence of lindane on the electro-orientation bevaviour of Ictalurus nebulosus
  104. 1995  Zintuigen in vogelsnavels en de effecten van snavelknippen bij kippen
  105. 1995  Plasticity of glutamatergic transmission in the CA1 field of the hippocampus in slice: summating effects of vasopressin and LTP
  106. 1996  Caffeine reduces the sensitivity and spontaneous activity of ampullary electroreceptor organs of catfish (Ictalurus melas)
  107. 1997  Psychophysical assessment of the nature of adequate electric stimuli for the electro-receptive catfish Ictalurus sp.
  108. 1997  Neuromodulation in peripheral glutamatergic synapses of the electroreceptor organ of the catfish Ictalurus melas
  109. 1997  Functioning of carfish electroreceptors: evaluation of an in-vitro preparation
  110. 1997  Catfish electroreceptor organ functioning after 5 days exposure to high and low environmental calcium concentrations
  111. 1998  Ionkanalen in de elektroreceptorcellsn van de glasmeerval Kryptopterus bicirrhis
  112. 1998  Membraaneigenschappen van electroreceptorcellen van Kryptopterus bicirrhis
  113. 1999  Sound source localisation by the cod (Gadus morhua L.)
  114. 1999  Geluidsdiscriminatie door kabeljauw (Gadus  morhua)
  115. 1999  Locomotor response of Ictalurus melas on the transition from light to dark and vice-versa
  116. 1999  Attempts to design a bimodal psychophysical experimental set-up for the catfish
  117. 1999  Psychophysical assessment of the detection threshold for bile of solitary chemosensory cells (SCCs) in the brown bullhead (Ictalurus nebulosus) and the brown trout (Salmo trutta)
  118. 1999  Psychophysical assessment of the sensitivity of dipole discrimination by the passive electric catfish Ictalurus sp.
  119. 2000  A psychophysical method to investigate chemosensory properties in the bullhead catfish (Ictalurus melas)
  120. 2001  Conditioning free-swimming cod (Gadus morhua) for sound detection in a 2AFC set up
  121. 2001  Biologische effecten van radiofrequente straling
  122. 2001  Biologische effecten van radiofrequente straling ISBN 90-5209-123-4
  123. 2001  The bioelectic field of Ictalurus nebulosus under stress and after feeding
  124. 2002  Geluidsdiscriminatie bij de zebrabarbeel. Protocollen
  125. 2004  Mobiele telefonie en hoogspanningslijnen: een gevaar voor de volksgezondheid?
  126. ????  Effects of hypocalcin on electroreceptors
  127. ????  Mathematisch model van elektroreceptor of synaps
  128. ????  Degeneratie en regeneratie van elektroreceptoren in Clarias lazera &
  20200118