DEZE WEBSITE IS EEN PUBLICATIE VAN STICHTING DE TRADITIE

menu UK NL

Stichting De Traditie  -

 Cultureel ErfgoedDisclaimer & Copyright notice     Home    Bestuur Doelstellingen       Collectie       MUSEUM-EXPO      SDT Publicaties     Woordenlijst     Funding  
logo

Doelstellingen

Het conserveren en exposeren van het cultureel erfgoed van onze voorouders en docenten . Verwondering opwekken door het toegankelijk maken van hun werk, producten, en gedachtengoed. Bevorderen van de beoefening van wetenschap en andere cultuurvormen. Oorspronkelijk betrof de doelstelling vooral het cultureel erfgoed van de voorouders van de oprichters van Stichting De Traditie. Thans wordt een breder doelgebied bestreken. Stichting De Traditie accepteert donaties en ondersteunt projecten.

Wat is dat eigenlijk, Cultuur?

Er zijn vele definities van cultuur (zie o.a. de woordenlijst), die toch allemaal op hetzelfde neerkomen:  het vergaren van kennis en vaardigheden, en het toepassen daarvan, hetgeen gemiddeld resulteert in ideeŽn en levenswijze van een volk.  Cultuur is de samenleving in zijn totaliteit. In engere zin kan cultuur betekenen: kunst, wetenschap, godsdienst, en recht. 
Stichting De Traditie stelt zich tot doel  met behulp van haar collectie cultureel erfgoed uit de 20-ste eeuw toegankelijk te maken voor ons nageslacht. Ons nageslacht, dat niet uit eigen ervaring de schaarste uit de vooroorlogse periode kent, en de explosieve welvaartsgroei van het postbellum. Immers, kenmerkend voor de eerste jaren van de 21-ste eeuw is het gebruik van beeldschermen en toetsenborden in chip-georienteerde samenlevingen bij uitwisselen van informatie, industriele productie, en vermaak. In de periode die daaraan voorafging werden handen gebruikt voor meer dan het bedienen van een toetsenbord. Het is verbazingwekkend te zien wat bijvoorbeeld een meubelmaker uit de vorige eeuw kon maken met slechts een passer, een rijtje beitels, en een zaag. Deze bekwaamheden, die door schaalvergroting van organisaties en door miniaturisering van elektronische schakelingen op de achtergrond geraakt zijn, wil Stichting De Traditie levend houden.
20200110