DEZE WEBSITE IS EEN PUBLICATIE VAN STICHTING DE TRADITIE

menu UK NL

Stichting De Traditie  -

 Cultureel ErfgoedDisclaimer & Copyright notice     Home    Bestuur Doelstellingen       Collectie       MUSEUM-EXPO     SDT Publicaties     Woordenlijst    Funding  

Utrecht - Science

Vergelijkende Dierfysiologie - Experimentenarchief
naar Chronologisch Overzicht  > > > > 1968-1986 - ONDERZOEKARCHIEF ELEKTROFYSIOLOGIE: DATUM, ONDERZOEKER, ONDERWERP


elektroden


ecg-lijst

Het was Franklin Bretschneider die reeds als student suggereerde dat de experimenten eigenlijk gearchiveerd moesten worden. Gekozen werd voor een simpel kaartsysteem met codes voor experimentator, datum, soort experiment, en proefdier. Een overzichtkaart met rubrieken als proefdiersoort of apparaat, verwees naar de detailkaarten waarop de hangmappen met resultaten genoteerd stonden. Ondanks de diversiteit van onderbroken experimenten van studenten en stafleden, bleken oude onderzoekresultaten op deze wijze goed vindbaar.
De systeemkaarten werden aanvankelijk door de experimentatoren zelf bijgehouden, maar al vrij snel door Wim J.G. Loos, analist, die daar zorgvuldiger mee omging.
Vanaf 1986 werd door wijzigingen - i.c. verkortingen - van het studieprogramma gekozen voor een andere opzet van de onderzoekstages van studenten. De stage-opzet werd schoolser, en het uitgebreide traditionele verslag werd verlaten. In plaats daarvan kreeg de student de opdracht te oefenen voor het schrijven van een publiceerbaar artikel dat moest voldoen aan de eisen van de tijschriftuitgever: literatuuronderzoek vooraf, gevolgd door het schrijven van een conceptversie van het artikel, met inbegrip van de te verwachten proefresultaten en figuren. Vanaf dat moment werden de onderzoekgegevens niet meer centraal beheerd op papier, maar digitaal per onderzoeker.
 • Afbeelding links boven: Voorbeeld van een systeemkaartje waarop de elektrofysiologiscche experimenten werden gerubriceerd.
 • Afbeelding links midden: Voorbeeld van een een experimentenlijst
 • binnen de rubriek ECG (hartslagregistraties) van ICTAL (dwergmeervallen, Ictalurus sp.)
 • Afbeelding links onder: Hangmappen met onderzoekresultaten met bijbehorende protocollen. • LIJST VAN EXPERIMENTEN 1968-1986 OP DATUM


  hangmappen


  Onderstaande lijst werd overgenomen van de bovengenoemde systeemkaartjes. Later zullen exemplarische verwijzingen volgen naar webpages met representatieve registraties van onderzoekgegevens. De lijst verwijst naar experimenten van medewerkers en studenten die aan het laboratorium voor Vergelijkende Fysiologie tussen 1968 en 1986 een onderzoekstage elektrofysiologie van zintuigen deelnamen. De persoonscodes zijn weggelaten in verband met privacy. Bij gepubliceerd werk zijn de bijdragen van de verschillende personen terug te vinden in de ackowledgements en als vermelding van de auteurs. Niet al het onderzoek kon worden afgerond met een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift.

  Zie deze link voor een lijst van publicaties over het onderwerp 'Elektroreceptie bij vissen'.
  yymmdd * kaartcode * korte beschrijving

  681231 * Ictal-elrec-topo * large pits
  700114 * Ictal-elrec-topo * proefopnamen in boek
  700305 * Ictal-ecg * tv observatie kamer 39 perspex ting A16
  700310 * Ictal-elrec-topo * amallpits A11
  700315 * Ictal-ecg * tv nachtobservatie geluid A16
  700317 * Ictal-ecg * plastic doos, dag/nacht registratie A16
  700331 * Ictal-elrec-topo * small pits A12
  700331 * Ictal-ecg * tv goede opname A9
  700401 * Ictal-ecg * pvc buis dag/bacht A9
  700402 * Ictal-ecg * dag/nacht raamelektrode A9
  700403 * Ictal-ecg * dag/nacht periodiciteit A9
  700413 * Ictal-ecg * nacht periodiciteit A9
  700416 * Ictal-ecg * andere ecg elektroden A9
  700420 * Ictal-ecg * simultaan periodiciteit A9/A16
  700421 * Ictal-elrec-topo * A10
  700421 * Ictal-elrec-topo * A10, 6, 7 samengevat topo zijlijnopeningen
  700422 * Ictal-ecg * continu reg 4 dagen A16
  700502 * Ictal-ecg * continu reg 2 dagen A16
  700506 * Ictal-ecg * continu reg 2 dagen A16
  700511 * Ictal-ecg * Simultaan A9/A16
  700513 * Ictal-tek * sjabloon tekeningen Ictalurus nebulosus
  700522 * Ictal-fot * X-ray foto's van I nebusosus met ecg-elektroden
  700605 * Anal-water * peel, de hoort
  700624 * Test-eltro-agagcl *
  700702 * Ictal-ecg * narcose periodiciteit A22
  700714 * Ictal-ecg * reactie op geluid A22
  700721 * Ictal-ecg * Geluid-zwemmen A22
  700725 * Ictal-ecg * variabiliteit HSI zwem/stil A22
  700726 * Ictal-ecg * continu plus periodiciteit 2 dagen A22
  700801 * Ictal-distrib * overzicht telefoongesprekken
  700818 * Test-hydrof * geintegreerd, bert garssen?
  700825 * Ictal-ecg * hydrofoon zwembeweging A22
  700916 * Ictal-elrec-topo * formaline exemplaar
  700918 * Ictal-elrec-topo * A6
  700924 * Ictal-elrec-frekw * A 22
  700926 * Lymn-iontof * procion yellow in ganglion cellen van lymnaea stagnalis
  701007 * Ictal-elrec-topo * A7
  701008 * Ictal-ecg * narcose bijkomen A15
  701012 * Ictal-ecg * narcose bijkomen A15
  701013 * Test-hydrof * buiten de ring, bert garssen?
  701013 * Ictal-ecg * zwemmen plus hydrofoon A15
  701015 * Tek-schem * schema vcc
  701025 * Bany-geo-elv * crash
  701026 * Bany-geo-elv * zodiac
  701028 * Bany-geo-elv * 24 hr reg
  701029 * Scyl-elrec-eng * Banyuls excursie 1968
  701030 * Bany-geo-elv * richting bep
  701110 * Ictal-ecg * bep. Stumulusduur (elektr) A15
  701117 * Ictal-ecg * vnarcose bijkomen A15
  701117 * Ictal-ecg * proef frekw. Kar elrec A15
  701201 * Test-PAR * serienr369 en 383 batterij
  701210 * Strijph-geo-elv * heen en weer, sloot
  701210 * Strijph-geo-elv * afvoersloot,div, punten in open water
  701221 * Ictal-elrec-frekw * A 18
  710122 * Ictal-ecg * drempelbepaling 3 Hz B5
  710125 * Ictal-ecg * frequentiuekarakteristiek B5
  710208 * Test-PMM-geo-elv *
  710222 * Test-eltro-agagcl * stromingsgevoeligheid
  710222 * Test-PAR * cmrr
  710225 * Test-PAR * cmrr
  710225 * Test-eltro-agagcl * cmrr eig par 113
  710304 * Ictal-bio-elv * ademhaling
  710305 * Test-eltro-agagcl * stabiliteit
  710308 * Ictal-bio-elv * langszwemmend
  710308 * Ictal-bio-elv * langszwemmend
  710309 * Test-PMM-geo-elv *
  710312 * Test-PMM-geo-elv *
  710317 * Ictal-bio-elv * ademhaling, anus
  710317 * Ictal-bio-elv * dc, ademhaling (PTE)
  710318 * Ictal-bio-elv * zwemmend
  710318 * Ictal-bio-elv * dc ademhaling PTE
  710319 * Ictal-bio-elv * dc
  710323 * Libell-bio-elv * alektrisch veld libellulararve
  710323 * Mug-bio-elv * larve mug
  710323 * Ictal-bio-elv * langszwemmend
  710326 * Eltro-agarcl-fabr * vervaardigen Pt-AgAgCl elektoden
  710406 * Test-PMM-geo-elv *
  710407 * Test-PMM-geo-elv *
  710415 * Uilgat-geo-elv * prik actie
  710426 * Ezeld-geo-elv *
  710429 * Strijph-geo-elv * div. punten open water
  710430 * Test-PMM-geo-elv *
  710430 * Strijph-geo-elv * div. punten open water
  710510 * Mod-geo-elv * modderbad kruipkelder
  710511 * Haft-bio-elv * larva
  710518 * Strijph-geo-elv * kontinu,pH,rho, temp
  710521 * Isol-art-elv-deform * deformatie experimenten van Ardaan Gerritsen?
  710524 * Cond-art-elv-deform * agar gel 0.1 N Kcl
  710525 * Nymph-bio-elv * gebroken steel
  710525 * Lymn-bio-elv * Lymnaea elektrisch veld
  710526 * Ictal-bio-elv * dc narcose
  710527 * Test-eltro-agagcl * stromingsgevoeligheid
  710527 * Rana-bio-elv * larva
  710527 * Ictal-art-elv-deform * dc
  710602 * Strijpha-geo-elv * strijperheg monding in aa
  710603 * Ictal-bio-elv * dc
  710607 * Ictal-bio-elv * dc
  710609 * Ictal-bio-elv * Dc-narcose
  710610 * Test-PMM-geo-elv * PMM in kooi
  710610 * Test-eltro-agagcl * stabiliteit
  710610 * Ictal-bio-elv * dc
  710612 * Ictal/ethol/elv * Stimulatie met dipoolelektrode (dc, 0, 8, 8 Hz)
  710614 * Strijpha-geo-elv * monding strijperheg in aa
  710614 * Ictal-art-elv-deform * dc
  710616 * Ictal-art-elv-deform * 15 Hz
  710616 * Ictal-art-elv-deform * 10 Hz
  710616 * Ictal-art-elv-deform * 15 Hz
  710616 * Ictal-art-elv-deform * 10 Hz
  710621 * Ictal-art-elv-deform * 100 Hz
  710621 * Ictal-art-elv-deform * 7 Hz
  710622 * Test-eltro-agagcl * stromingsgevoeligheid in pb bunker
  710622 * Ictal-art-elv-deform * 100 Hz
  710622 * Ictal-art-elv-deform * 1000 Hz
  710623 * Test-eltro-agagcl * instabiliteit in pb bunker
  710623 * Rana-bio-elv * larva 2-poots narcose
  710623 * Rana-bio-elv * larva 2-poots bunker
  710623 * Rana-bio-elv * larva pb bunker
  710624 * Test-eltro-agagcl * stromingen in pb bunker
  710624 * Chem-art-elv * elv zoutoplossing suiker
  710624 * Test-eltro-agagcl * drift in pb bunker
  710624 * Gasteros-bio-elv * ook narcose bunker
  710628 * Ringsel-geo-elv * ringselven
  710630 * Ictal-art-elv-deform * 17 Hz
  710714 * Foto-divers * negatieven Bronstein en Leontev
  710729 * Test-PMM-geo-elv * 48 uur in kooi
  710729 * Ezeld-geo-elv * 48 uur continu
  710802 * Strijph-geo-elv * 48 uur reg, pH, rho, temp
  710816 * Test-PAR * serienr 383, 511; batterij
  710825 * Ictal-ecg * Stimulusserie 8 Hz A14
  710826 * Ictal-ecg * korte frequentieserie C3
  710903 * Test-PAR * serienr 451: cmmr, fase- en amplitudekarakteristiek
  710907 * Ictal-ecg * frequentiuekarakteristiek C3
  710910 * plot-fot * dia's in archief
  710911 * plot-ethol-elv * reactie op prooidier
  710920 * Ictal-ethol-srtsl * meten staartslagfrequetnties C1, F1, F4, D1, F2, A8, C3, F5t, F3, A7, A9, A15, C2, F6, E2, F8
  710923 * Ictal/ethol/elv * Orientatie H4,6,7, in homogeen veld in pvc ring met 2 pvc buisjes
  711001 * orient-art-elv * orientatieveld in plastic bak
  711001 * Ictal/ethol/elv * orientatie in homogeen veld
  711013 * Dip-art-elv * dipoolveld kinderbad homogeniteitstestpmm
  711013 * Ictal-art-elv-deform * grafiek visweerstand/ frequentie
  711014 * Brick-art-elv-deform * baksteenveld in kinderbad gemeten met pmm
  711015 * Dip-art-elv * idem met hogere waterstand
  711020 * Dessel-geo-elv * prikactie
  711104 * Ictal-ethol-orient * orientatie in homogeen veld
  711109 * Dessel-geo-elv * 24 uurs meting
  711119 * orient-art-elv * orientatieveld in pvc-ring
  711119 * Ictal-bio-elv * actografie
  711201 * Foto-divers * reclamefolder over werk elektrofysiologie
  711212 * Ictal-art-elv-deform * 1000x drempel DC A8
  711213 * Ictal-art-elv-deform * 1000x drempel, DC, A8
  711213 * Ictal/ethol/elv * Orientatie H4, 6, 7 in pvc ring met 2 pvc buisjes
  711214 * Ictal-art-elv-deform * 1000x drempel 1 Hz A8
  711214 * Leuciscus * acoigrafie
  711215 * Ictal-art-elv-deform * 1000x drempel 3-1000 Hz, A8, Holzer
  711215 * Ictal-bio-elv * half afgemaakt
  711215 * Ictal-bio-elv * vertikaal vlak A8
  711215 * Ictal/ethol/elv * Orientatie L8 in pvc ring met 2 pvc buisjes
  711215 * poecil-bio-elv * actografie
  711216 * Ictal-elv deform * vert bek open, 1000x drempel
  711216 * Stizost * actografie
  711217 * Gasteros-bio-elv * actografie
  711221 * Ictal-elv deform * vert dc A8, 1000x drempel
  720111 * Ictal-bio-elv * hor bek open A8
  720111 * Ictal-bio-elv * vert bek dicht A8
  720112 * Ictal-bio-elv * dwars bek open A8
  720117 * Ictal-elv deform * longit. open/dicht, 0,03 – 1000Hz
  720117 * Ictal/ethol/elv * Orientatie L12 in pvc ring met 2 pvc buisjes
  720118 * Ictal-elv deform * dwars, vert, 0,03 – 1000 Hz
  720119 * Ictal-elv deform * samenvatting
  720119 * Isol-art-elv-deform * microdeformatied
  720120 * Ictal-elv deform * dwars, bek open 1 hz,
  720121 * Ictal-elv deform * kop dwars bek open dc
  720125 * Ictal-elv deform * kp staart dwars 1 Hz
  720127 * Ictal-elv deform * dwars bek open dc
  720128 * Ictal-elv deform * vert bek open 1 Hz
  720131 * Ictal-elv deform * vert bek dicht 1 Hz
  720202 * Ictal-elv deform * vert bek open 1 Hz
  720202 * Ictal-elv deform * vert bek open dc
  720203 * orient-art-elv * orientatieveld in bunkerbad
  720203 * Ictal-art-elv-deform * hor bek open dc
  720203 * Ictal-art-elv-deform * hor bek dicht 1 Hz
  720203 * Agar-art-elv-deform * 1Hz geleiding blok agar
  720203 * Ictal-art-elv-deform * hor bek open 1 Hz
  720203 * Ictal-art-elv-deform * hor bek open, DC
  720203 * Ictal-art-elv-deform * hor bek dicht 1 Hz
  720208 * Ictal-ethol-orient * orientatie L7 in bunker bad
  720208 * Ictal-bio-elv * actografie L7 bunker
  720209 * Ictal/ethol/elv * orientatie L6 in elv in pvc ring
  720209 * Tek-schem * power pack v. transidyne MPA-6
  720217 * Xenop-bio-elv * larve xenopus
  720223 * Ion-cond * VCaCl2, MgCl2, KCl, NaCl, AD
  720303 * Ictal/ethol/elv * orientatie L10 in pvc ring- 4 pvc buisjes
  720306 * Ictal/ethol/elv * H6, 7 runderhartvoer, eactie plastic xenopus
  720307 * Ictal/ethol/elv * prooivang Xenopuslarve
  720308 * Ictal/ethol/elv * C1, H3,8, L6 Xenopus voer, Xenopus stimulus
  720308 * Gasteros-bio-elv * actografie
  720310 * Test-kabel * diverse elektrodensnoeren
  720324 * Test-PMM-geo-elv * PMMin kooi met trekkerband
  720406 * Eltro-zuig * materialen en tekening zuigelektroden
  720407 * Eltro-agarcl-fabr * houder van fast acryl
  720411 * Test-eltro-agagcl * stabiliteit met slangenbrug, bunker
  720414 * Ion-cond * methyleenblauwkleuring zenuwuiteinden
  720418 * Ion-cond * congorood
  720419 * Test-eltro-agagcl * PMM-elektrode; met/zonder lichtkap
  720421 * Test-eltro-agagcl * impedantie peelelektroden, met/zonder lichtkap
  720425 * Ezeld-geo-elv * 24 uur continu (lichtk.) plis magn reg. Knmi
  720425 * Test-PMM-geo-elv * PMM in kooi met lichtkapjes
  720501 * Strijph-geo-elv * 24 uur reg, pH, rho, temp
  720502 * Cond-art-elv-deform * deform rvs draad in veld
  720502 * Test-art-elv-deform * veldlijnenbeeld micro, dmv faseverschil
  720502 * Strijpha-geo-elv * aa, rotatie elektroden cw en ccw
  720504 * Ictal-elrec-art-elv-deform * 3 Hz
  720505 * Ictal-elrec-art-elv-deform * 3 Hz
  720510 * Ictal-elrec-art-elv-deform * 3 Hz
  720510 * Test-eltro-agagcl * stabiliteit met slangbrug, bunker
  720516 * Test-electrophor * Fe kleurmerkjes
  720516 * Test-flax * werking op ictalurus
  720517 * test-cur * curare bij Ictalurus
  720517 * Test-eltro-agagcl * stabiliteit bij microdeformatiemeting
  720517 * Test-art-elv-deform * instabiliteit elektroden
  720517 * Test-eltro-agagcl * stab bij microdeformatiemeting
  720518 * Test-eltro-agagcl * stabiliteit bij microdeformatiemeting
  720518 * Test-eltro-agagcl * stab bij microdeformatiemeting
  720518 * Test-art-elv-deform * instabiliteit elektroden
  720523 * Ictal-elrec-art-elv-deform * 3 Hz
  720524 * Ictal-elrec-art-elv-deform * 3 Hz verticaal
  720525 * Ictal-elrec-art-elv-deform * 3 Hz 3 pogingen
  720526 * Test-cur * curare bij Ictalurus
  720526 * Ictal-elrec-art-elv-deform * 3 hz curaretoediening
  720530 * Ictal-art-elv-deform * actografie, veldvorm, vcc
  720530 * Ictal-art-elv-deform * Actogradie/velddeform/VCC
  720601 * Ictal-bio-elv * actografie L1 bunker
  720605 * Ictal-bio-elv * respirografie rooster eltro
  720607 * test-corprog * dvm, ponser, 3 ponsbanden
  720622 * Test-PAR * par 113 na reparatie nenimij 24 h
  720712 * Tek-schem * l.f. versterker, type AV-01
  720719 * petrom-bio-elv * eigen veld, artificieel amplific elv
  720726 * petrom-bio-elv * elektr veld hydrofoon, resp druk + fotoos
  720731 * Aard-magn * bepaling aardmagnetisch veld door Huub galle in 1964
  720731 * Ion-cond * water
  720814 * Ictal-elrec-art-elv-deform * testen histologische methode
  720828 * Anguil-erg * proef reg oogbeweging
  720829 * Ictal-elrec-art-elv-deform * proef paraffineinbedding
  720912 * Tek-schem * versterker/modulator VM-01
  721010 * Test-PAR * Z(i) PAR 113 als functie van frequentie
  721011 * Gamma-bio-elv * biogene elektrische velden vlokreeft
  721101 * Ictal-ecg * duurproef (4) periodiciteit F1
  721129 * Ictal-ecg * periodiciteit L1
  721130 * Isol-art-elv-deform * nylondraadje diameter 200 micrometer
  721210 * Cal-elrec-histguap * foto ampull organen calamoichthys
  721211 * Sil-anat * 4 fotoos overlangse doorsnede silurus
  721215 * Ictal-ethol-orient * attractiviteit van een dipool
  721220 * Test-prog * histogrammen
  721221 * Test-tstuk * zie test-lux
  721221 * Test-lux * test T-stukjes; test belichting van telequipment storage
  721222 * Ictal-elv deform * vert bek dicht 1 Hz
  730105 * Ictal/ethol/soc * dag protocol aquarium E4
  730109 * Ictal/ethol/soc * activiteitsmetingen
  730116 * Tek-schem * meetkastje regelbare kunstbelasting LVC-1
  730120 * Ictal-art-elv-deform * vastleggen proefdier
  730122 * Test-flits * test flitsopstelling observatieaquarium
  730124 * Test-vcc * verandering I(o) vij delta R(l)
  730124 * Test-vcc * verloop offset bij R(i)
  730206 * Ictal-ethol-orient * dipoolmetingen keuzeblok
  730208 * Labeo-elrec-dress * strafdressuur Labeo
  730209 * Ictal-ethol-orient * reacties op keuzeblok
  730209 * Anguil-erg * reg oogbeweging
  730211 * Labeo-elrec-dress * strafdressuur Labeo
  730212 * Ictal-ethol-orient * dipoolexperimenten
  730219 * Ictal-ethol-orient * orientatie op deformatie eigen veld (Lissmann)
  730226 * Ictal-sex * geslachtsbepaling Ictalurus nebulosus
  730227 * Gamma-bio-elv * biogene elektrische velden vlokreeft, korte opname veel drift
  730227 * Libell-bio-elv * lib ellenlarve duuropnamen dipool
  730228 * Test-eltro-conc * uitbreiding stim. veld
  730228 * Ictal-elrec-frekw * L1
  730309 * Ictal-ethol-orient * reacties op keuzeblok
  730315 * Sil-anat * s fotoos toto + preparaat
  730323 * Ictal-ethol-orient * reacties op geur en dipool
  730329 * Sil-elrec-frekw * meten frekwentiekarakteristiek Silurus
  730402 * Sil-elrec-frekw * meten frekwentiekarakteristiek Silurus
  730406 * Ictal-ethol-orient * reacties op libellelarve
  730425 * Test-corr * testet diverse eigenschappen van de correlator
  730503 * Test-wave * frequewntie-ijking wavetek 112B
  730504 * plot-ethol-elv * reacties op dipool
  730504 * polyp-ethol-elv * reacties op dipool
  730504 * Mast-ethol-elv * reacties op dipool zie plot-ethol-elv
  730508 * Ictal-elrec-ion * F8
  730508 * Ictal-ethol-orient * orientatie op geoelektrosch veld
  730510 * Sil-elrec-frekw * meten frekwentiekarakteristiek Silurus
  730510 * Ictal-ethol-orient * gebruik van elektroreceptie bij schuilplaats
  730522 * Test-flax * werking op Ictalurus (ferrara)
  730525 * Ictal-elrec-frekw * F 8
  730605 * Test-flax * werking op silurus glanis
  730605 * Ictal-elrec-frekw *
  730607 * Sil-elrec-frekw * meten frekwentiekarakteristiek Silurus
  730608 * Ictal-elrec-frekw * Ferrara exemplaar
  730702 * Hoofdd-geo-elv * hydro en el ademhaling vissen
  730704 * Test-silic * bepaling uithardingstijd
  730704 * Ictal-elrec-ion * F8
  730720 * Test-PAR * serienr 383 karakteristiek filters
  730723 * Test-gyr * bepaling eigenschappen van de gyrator
  730724 * Test-filter * test dubbel T filter vriens
  730805 * Ictal-art-elv-deform * deformerende invloed van de zwemblaas
  730805 * Ictal-art-elv-deform * deformerende invloed zwemblaas
  730807 * Ictal-art-elv-deform * deformatie kopskelet
  730824 * Hoofdd-geo-elv * hydroel velden
  730830 * Hoofdd-geo-elv * el velden
  730832 * Verslag * doct ond Ton Vriens
  730904 * Hoofdd-geo-elv * el velden
  730911 * Test-vcc * max belasting bij verschillende I(o)
  730928 * Ictal-ethol-orient * spontane orientatie in homogeen veld 10 mV/m
  730930 * Ictal-ethol-orient * orientatie op geoelektrosch veld tweede drempelbepaling
  731008 * Ictal-ethol-orient * kompasorientatie
  731012 * Test-BB-1 * doormeten ééntransistor versterker
  731019 * Ictal-ethol-orient * spontane orientatie in homogeen veld 1 mV/m
  731022 * Test-BB-2 * doormeten tweetransistorversterker
  731025 * Test-PAR * serie 369 contr specificaties
  731026 * Test-BB-1 * doormeten ééntransistor versterker
  731030 * Test-PAR * bepalen eigenschappen nr 511
  731106 * Phox-bio-elv * eigen veld elrits
  731106 * Test-eltro-agagcl * spontane polarisatie verloop
  731106 * Test-eltro-agagcl * spontaan polariteitsverloop
  731108 * Lamp-bio-elv * eigen veld rivierprik
  731113 * Test-eltro-divers * eigenschappen van verschillende materialen
  731114 * Test-gyr * meting doorlaatkrommen
  731120 * Test-HP-rec * stabiliteit HP schrijver
  731123 * Ictal-ethol-orient * orientatie opname video
  731127 * Hoofdd-tek * tekening remise D binker
  731127 * JVG-tek * tekeningen kelderruimten
  731203 * Ictal-bio-elv * veldveranderingen voor en na voedsel
  731203 * Ictal-ethol-orient * orientatie op heterogeen veld
  731204 * Test-vcc * max stroom bij delta R(l)
  731207 * Ictal-bio-elv * actografie F10
  731212 * Test-eltro-divers * spontane polarisatie en impedantie eigenschappen van verschillende materialen
  731213 * Test-electrophor * Fe kleurmerkjes volgens practicumhandleiding Groningen
  731214 * Apis-erg * ERG bij honingbij voor Job van Praagh
  731218 * Ictal-eng * epoxylijmkapsel om de zenuw
  731220 * Eltro/erg/mat * elektrodengegevens voor erg anguilla
  740102 * Eltro-agarcl-fabr * nieuw model capillairhouder
  740108 * Ictal-eng * polyacryl T-stuk met 2componentenlijm
  740114 * Test-flax * werking op ictalurus (Ferrara)
  740114 * Test-MS * testen MS333 op Ictalurus uit Ferrara
  740115 * Dip-orient-ictal * dipoolorientatie F5
  740115 * Ictal-eng * test operatie I neb P3
  740117 * Ictal-bio-elv * actografie Ictalurus veldsterkte
  740122 * Test-staseal * test staseal op n. lat. ventr. van Ict nebulosus
  740123 * Anguil-ecg * afleiding hartslag paling
  740124 * Anguil-ecg * test paling ecg
  740124 * Ictal-eng * afleiding r. lat. X
  740201 * orient-art-elv * orientatieveld in palingbak (E4)
  740201 * Ictal-eng * afleiding r. lat. X
  740203 * Ictal-bio-elv * elektroactografie Ictalurus
  740204 * Test-eltro-agagcl * metingen aan nieuw type “fas”
  740207 * Anguil-zijl * zijlijn afleiding
  740207 * Ictal-ethol-orient * video opnamen elektro-orientatie
  740207 * Ictal-bio-elv * video opname elektroactografie Ictalurus
  740208 * Ictal-bio-elv * actografie Ictalurus L13
  740208 * Ictal-bio-elv * elektroactografie Ictalurus
  740208 * Ictal-eng * aanbrengen T-stuk L4
  740209 * Ictal-bio-elv * elektroactografie Ictalurus
  740215 * Ictal-elrec-ion * F8
  740224 * Ictal-bio-elv * Actografie L13 (zie 740208)
  740224 * Ictal-bio-elv * electroactografie L13
  740314 * Test-flax * werking op ecg van anguilla
  740314 * Ictal-elrec-ion * F8
  740315 * Test-eltro-glami * impedantie van glasmicroelektroden
  740318 * Hoofdd-temp * temperatuurmetingen
  740318 * Ictal-bio-elv * veldveranderingen F10 en L13
  740325 * Ictal-elrec-ion * F8
  740326 * Ictal-bio-elv * actografie van 2 vissen
  740326 * Ictal-bio-elv * elektroactografie Ictalurus
  740403 * Anal-water * aqua dest
  740411 * Test-PAR * frequentiekarakteristiek nr 16141
  740422 * Test-PAR * bepaling cmrr
  740429 * Carau-eng * modelreg wandelende tak
  740429 * Carau-eng * Reg buikmerg Carausius
  740501 * Ictal-elrec-ion * F8
  740507 * Ictal-elrec-ion* F8
  740508 * perip-eng * zenuwcel modelregistratie
  740513 * Test-filter * low pass filter HP type 5489A
  740520 * Rana-tast * afl tastzin modelregistratie
  740530 * Test-filter * laag af filter voor opamp (E.B.)
  740606 * Xenop-zijl * afl. zijlijnregistratie model
  740615 * Test-eltro-agagcl * metingen in zeewater
  740617 * Apis-erg * ERG bij honingbij voor Job van Praagh
  740618 * Test-eltro-divers * electroden volgens rommel & macleave
  740620 * Dip-art-elv * berekening ruimtelijke uitbreiding
  740708 * Dip-art-elv * equipot lijnenpatroon
  740801 * Test-uv-rec * bepaling transient response UV recorder SE-2006
  740801 * Homo-ecg * standaard ecg bij labpersoneel
  740808 * Ictal-elrec-ion * dubbel afleiding
  740820 * Anguil-ecg * ecg
  740821 * Anguil-ecg * dressuur in shuttlebox
  740912 * Anguil-ecg * test interval schrikken paling
  740916 * Rat-spi-zen * spierzenuwprep handl riv
  741001 * Anguil-ecg * ecg registratie
  741004 * Anguil-ecg * ecg stim 3 mV/cm
  741010 * Anguil-ecg * ecg stim1,16 mV/cm
  741011 * Anguil-ecg * ecg stim 3 mV/cm
  741014 * Anguil-ecg * Zie 711001
  741015 * Anguil-ecg * meting frequenties
  741018 * Anguil-ecg * ecg registratie
  741021 * Anguil-ecg * ecg registratie stim 3 mV/cm
  741022 * Anguil-ecg * ecg registratie stim 3 mV/cm
  741023 * Anguil-ecg * ecg registratie stim 3 mV/cm
  741024 * Anguil-ecg * ecg registratie
  741025 * Anguil-ecg * ecg registratie
  741027 * arcachon * documenten studiereis sepia rotatie
  741029 * Anguil-ecg * ecg registratie
  741029 * Must-art-elv-deform * velddeformatie
  741030 * Anguil-ecg * ecg registratie
  741030 * Must-art-elv-deform * velddeformatie plus narcoseprocedure
  741031 * Test-MS * werking op Sepia
  741031 * Test-uret * werking urethaan op sepia
  741031 * Sepia-stato * inleidende experimenten
  741101 * Sepia-stato * afleiding statocysten
  741101 * Test-flax * werking op mustelus
  741102 * Test-cur * werking curare bij mustelus
  741102 * Sepia-stato * afleiding statocysten
  741103 * Sepia-stato * histologisch preparaat
  741104 * Anguil-ecg * ecg registratie
  741104 * Sepia-stato * afleiding statocysten
  741105 * Anguil-ecg * ecg registratie
  741105 * Sepia-stato * afleiding statocysten
  750115 * Test-SMM-geo-elv * elektrodenouder voor smm
  750120 * Anguil-ecg * ecg registratie
  750123 * Test-SMM-geo-elv * test SMM klep
  750130 * Test-PMM-geo-elv * test PMM microammeter
  750131 * Anguil-ecg * ecg registratie
  750202 * Anguil-ecg * ecg registratie
  750204 * Anguil-ecg * ecg registratie
  750210 * Cal-ethol-orient * opstl exp 1
  750211 * Hist-app * houder voor scheermes als microtoommes
  750211 * Anguil-ecg * ecg registratie
  750212 * Test-PMM-geo-elv * test PMM demodulator
  750220 * Anguil-ecg * ecg registratie
  750224 * Anguil-ecg * ecg registratie
  750224 * Test-vcc * plug-in-opamp als vcc
  750224 * Test-opamp * plug-in-opamp als vcc
  750225 * Anguil-ecg * ecg registratie
  750226 * Cal-ethol-orient * doormeten veld
  750227 * Test-electrophor * test electroforese op sepia
  750227 * Anguil-ecg * ecg registratie
  750302 * Cal-ethol-orient * orient homogeen veld
  750303 * Test-electrophor * test electroforese op sepia
  750305 * Anguil-ecg * ecg registratie
  750310 * Cal-ethol-orient * dressuur in elv
  750312 * Test-ind * Ph indicator voor zeewater
  750312 * Test-opamp * analog devices 605K (SMM)
  750319 * Test-electrophor * test electroforese op sepia
  750320 * Test-electrophor * test electroforese op sepia
  750321 * Test-eltro-wolf * wolfraam elektrodes
  750321 * Test-electrophor * test electroforese op sepia
  750321 * Test-SMM-geo-elv * diff versterker smm 2221
  750325 * Test-SMM-geo-elv * havens ijmuiden test
  750407 * Sepia-stato * uitwerking resultaten arcachon
  750407 * Sepia-stato * afleiding statocysten
  750407 * Anguil-ecg * ecg registratie
  750408 * Sepia-stato * afleiding statocysten
  750409 * Sepia-stato * afleiding statocysten
  750410 * Test-SMM-geo-elv * in badje kunstmatig zeewater
  750411 * Sepia-stato * afleiding statocysten
  750423 * Ices * Icen congres Oostende
  750428 * Cal-ethol-orient * velddressuur
  750429 * Cal-ethol-orient * equipot lijnen
  750430 * Verslag * doctoraal onderwerp bas lourens
  750506 * Cal-ethol-orient * Dressuur + dipool
  750506 * Cal-ethol-dip * Dressuur + dipool
  750519 * Anguil-ecg-drlw * dressuur schier
  750521 * Anguil-ecg-drlw * dressuur yellow
  750523 * Test-osc-foto * test fotoos 740509 schj
  750525 * Anguil-ecg-drlw * amplitude test yellow
  750601 * Anguil-ecg-drlw * dressuur
  750602 * Test-SMM-geo-elv * moduleren-opn-demoduleren
  750605 * Sepia-stato * afleiding statocysten
  750609 * Test-SMM-geo-elv * nieuwe excentriek
  750610 * Test-SMM-geo-elv * veronteriniging klep met odder
  750612 * oostsch-geo-elv * geo-elektrische velden in Grevelingen en Oosterschelde
  750612 * Grev-geo-elv * elektrische velden grevelingen oosterschelde
  750617 * Test-electrophor * test berlijns en pruisisch blauw
  750619 * Wad-geo-elv * elektrische velden in de waddenzee bij texel
  750619 * Wad-geo-elv * elektrische velden waddenzee bij amsteldiep
  750620 * Test-electrophor * test electroforese op sepia
  750623 * oostsch-geo-elv * geo-elektrische velden in Grevelingen en Oosterschelde
  750623 * Grev-geo-elv * elektrische velden grevelingen oosterschelde
  750624 * Sepia-stato * afleiding statocysten
  750624 * Grev-geo-elv * water en bewegende elektroden
  750630 * Sepia-stato * literatuurkaartjes over statocysten bij sepia
  750704 * Test-transrec * transient recorden data Lab DL 901
  750704 * Cal-ethol-dip * happen op dipoolveldjes
  750729 * Ictal-inw-elv * afleiding inwendig elektrisch veldIct neb 71/01
  750730 * Test-SMM-geo-elv * oinvloed motorbelasting op signaal
  750731 * oostsch-geo-elv * proef met pmm bij zeelandbrug
  750805 * oostsch-geo-elv * continu 24 uur in stromend water bij zeelandbrug
  750814 * Grev-geo-elv * veldmeting met slee
  750818 * Cal-ethol-dip * idem
  750818 * Anal-water * practicum
  750819 * Anguil-ros-ecg-drlw * dressuur
  750820 * Anguil-ros-ecg-drlw * dressuur
  750821 * Anguil-ros-ecg-drlw * dressuur
  750826 * Ictal-elrec-ion * artikel in Dijkgraaf Festschrift
  750903 * Anguil-ros-ecg-drlw * dressuur
  750904 * Anguil-ros-ecg-drlw * dressuur
  750915 * Anguil-ros-ecg-drlw * dressuur
  750917 * Anguil-ros-ecg-drlw * dressuur
  751002 * Ictal-ion-afg * afgifte ionen in AD
  751002 * Grev-geo-elv * veldmeting met slee
  751016 * Grev-geo-elv * veldmeting met slee
  751020 * Anguil-ros-ecg-drlw * dressuur
  751021 * Anguil-ros-ecg-drlw * Dressuur drempel tussen 2,5 en 5 10^-6
  751023 * Anguil-ros-ecg-drlw * dressuur
  751023 * Test-GEM-geo-elv * wijziging rotor ivm elektroden
  751031 * Anguil-zijl * zijlijn afleiding
  751104 * Ictal-ion-afg * afgifte ionen in AD
  751104 * Anguil-ecg-drlw * dressuur
  751105 * Anguil-ecg-drlw * dressuur
  751106 * oostsch-geo-elv * magneto-hydrodynamisch effect
  751113 * Anguil-ecg-drlw * dressuur
  751114 * Anguil-zijl * zijlijn afleiding
  751118 * Anguil-ecg-drlw * dressuur vrijzwemmend
  751120 * Ictal-ion-afg * afgifte ionen in AD
  751121 * Anguil-zijl * zijlijn afleiding
  751124 * Diff-pot * NaCl/MgCl2
  751125 * Diff-pot * ringer/lw/ad/KCl
  751127 * Diff-pot * NaCl/KCl/CaCl2
  751128 * Anal-water * utrechts leidingwater
  751201 * Diff-pot * NaCl/KCl/CaCl2
  751202 * Diff-pot * NaCl/CaCl2/NaCl
  751204 * Anguil-ecg-drlw * dressuur
  751204 * Diff-pot * NaCl/NaCl/KCl/CaCl2
  751209 * Anguil-ecg-drlw * dressuur
  751209 * Diff-pot * NaCl/lw/ad/ringer/NaCl/CaCL2/MgCL2
  751212 * Diff-pot * CaCL2/MgCl2
  751212 * Anguil-zijl * zijlijn afleiding
  751215 * Anguil-ros-ecg-drlw * dressuur
  751215 * Eltro-agarcl-fabr * polycarbonaat
  751216 * Diff-pot * controle exp
  751218 * Diff-pot * controle exp
  751224 * Ictal-huidpl * transepitheliale potentiaal
  760106 * Ictal-ethol-orient * fototaxis I nebulosus
  760107 * Ictal-ethol-orient * lichtorientatie i nebulosus
  760112 * Eltro-ion * marktonderzoek div fanrikaten
  760119 * Cal-ethol-dip * dipoolopstelling
  760120 * Ictal-eng *
  760120 * Ictal-ethol-orient * uittesten proefopstelling 1 Ict nr 1
  760123 * Cal-ethol-dip * reactie op pvc en spijker
  760126 * Cal-ethol-dip * gedrag dipool 5 uA, 1 Hz
  760128 * Cal-ethol-dip * idem reg met schrijver
  760202 * Cal-ethol-dip * idem proefbak 1,2, 3n 3
  760203 * Ictal-ethol-orient * uittesten proefopst. 2 Ict. 2
  760206 * Ictal-ethol-orient * verdeling in elv nr 2
  760206 * Test-MTFT-maatcyl * bepaling nauwkeurigheid
  760210 * Ictal-ethol-orient * test waarnemingsinterval 2
  760212 * Ictal-ethol-orient * plaats waarnemer
  760215 * Ictal-ethol-orient * Lict-elektrisch veld
  760216 * Hoofdd-tek * aquariumsysteem in remise D
  760217 * Eltro-ion * testet Na en K elektroden
  760217 * Cal-ethol-dip * idem
  760219 * Ictal-huidpl * CaCl2/LW/AD huidpotentiaal
  760220 * Cal-ethol-dip * reactie op dipool dubbelblind
  760223 * Ictal-ethol-orient * licht-elektr veld Ict nr 4
  760223 * Ictal-huidpl * CaCl2/LW/AD huidpotentiaal
  760224 * Test-buff * tris-buffer
  760225 * Ictal-huidpl * LW/AD huidpotentiaal
  760226 * Ictal-huidpl * LW/AD?NaCL + tris huidpotentiaal
  760303 * Ictal-ethol-orient * lict-elektrisch veld Ict nr 5
  760303 * Ictal-huidpl * LW/AD/NaCl/ ademh huidpotentiaal
  760304 * Eltro-glami-fabr * testen instelling elektrodentrekker
  760308 * Eltro-glami-fabr * testen instelling elektrodentrekker
  760308 * Ictal-huidpl * CaCl2/AD/ademh huidpotentiaal
  760309 * Ictal-huidpl * CaCl2 huidpotentiaal
  760310 * Ictal-huidpl * CaCl2/LW huidpotentiaal
  760311 * Ictal-huidpl * CaCL2/NaCl/LW/ ademh huidpotentiaal
  760312 * Test-PAR * bepaling cmr serienr 21136
  760315 * Test-filter * bepaling eigenschappen krohnhite nr 2351
  760315 * Eltro-ion * testen nieuwe Na-elektrode
  760318 * Test-filter * krohnhite model 3750
  760318 * Eltro-glami-fabr * testen vulprocedure
  760318 * Eltro-glami-fabr * literatuur vulprocedure
  760318 * Rana-huidpl * huidpotentiaal CaCl2/NaCl/Tris
  760322 * Test-huidimp * inleidende experimenten
  760323 * Test-huidimp * inleidende experimenten
  760324 * Test-huidimp * inleidende experimenten
  760325 * Eltro-glami-fabr * hulpapparatuur voor vullen capillairen
  760325 * Ictal-huidimp * huidimpedantie invitro leidingwater
  760326 * Ictal-ion-adapt * adaptatie AD, 0.1en 0,3 mM CaCl2
  760329 * Ices * Ices congres Oostende
  760329 * Ictal-huidimp * huidimpedantie invitro leidingwater
  760330 * Ictal-huidpl * vitro/AD huidpotentiaal
  760331 * Eltro-ion * test K-elektrode II
  760331 * Ictal-huidpl * huidpotentiaal in vitro AD/CaCl2
  760331 * Ictal-huidimp * ad-CaCl2 huidimpedantie invitro
  760401 * Ictal-huidpl * huidpotentiaal in vitro AD/CaCl2
  760401 * Ictal-huidimp * ad-CaCl2 huidimpedantie invitro l
  760402 * Ictal-huidpl * vitro CaCL2 huidpotentiaal
  760405 * Xenop-ei * meting membraanpotentiaal
  760406 * Test-buffer * samenstelling tris-maleaat
  760408 * Ictal-ethol-orient * test definitieve opstelling
  760409 * Ictal-huidpl * vitro/CaCl2/NaCl huidpotentiaal
  760412 * Ictal-huidpl * vitro CaCl2/AD/ringer huidpotentiaal
  760414 * Ictal-ethol-orient * licht elektr veld Ict nr 6
  760414 * Ictal-huidimp * ad-NaCl huidimpedantie invitro
  760414 * Ictal-huidpl * huidpotentiaal in vitro ad/NaCl
  760415 * Ictal-huidpl * vitro CaCl2/NaCl huidpotentiaal
  760420 * Ictal-ethol-orient * testen lichtvelden nr 7
  760420 * Xenop-ei * meting membraanpotentiaal
  760420 * Ictal-huidpl * huidpotentiaal lw/CaCl2
  760420 * Ictal-huidimp * lw/CaCl2 huidimpedantie invitro
  760423 * Leucisc-huidimp * huidimpedantie in vitro
  760423 * perc-huidimp * huidimpedantie in vitro
  760427 * Eltro-ion * tijdgedrag Na-elektrode
  760428 * Eltro-ion * AgAgCl-elektrode als Cl-elektrode
  760503 * Ion-cond * diverse oplossingen
  760504 * Ictal-ion-adapt * adaptatie aqua dest
  760505 * Ictal-ion-adapt * adaptatie CaCl2
  760506 * Eltro-ion * testen Ca elektrode
  760506 * Ictal-ion-adapt * adaptatie controle VaCl2, MgCl2, NaCl
  760508 * Ictal-huidimp * lw/CaCl2 huidimpedantie invitro
  760510 * Ictal-ethol-orient * meting elv
  760510 * Ictal-ion-adapt * 5 weken adaptatie in 0,3 mMCaCL2 NaCl
  760510 * Ictal-ion-adapt * idem 5 weken controle CaCl2 NaCl
  760510 * Ictal-huidpl * vitro onthoofd/NaCl/CaCl2 huidpotentiaal
  760511 * Ictal-huidpl * invloed temp LW huidpotentiaal
  760511 * Ictal-ion-adapt * 5 weken 0,1 mM CaCl2, NaCl
  760512 * Ictal-huidpl * huidpotentiaal onthoofd CaCl2 NaCl
  760512 * Ictal-ion-adapt * 5 weken 0,3 mM CaCl2 NaCl
  760512 * Ictal-huidpl * huidpotentiaal ionthoofd CaCl2/MgCl2/NaCl
  760512 * Ictal-ion-adapt * 5 weken adaptatie controle CaCl2 NaCl
  760513 * Ictal-huidpl * KCl huidpotentiaal
  760513 * Ictal-huidpl * MgCl2 huidpotentiaal
  760513 * Ictal-ion-adapt * 5 weken adaptatie controle CaCl2 NaCl
  760513 * Ictal-ion-adapt * 5 weken adaptatie controle CaCl2
  760514 * Ictal-huidpl * onthoofd 10 mM CaCl2
  760514 * Ictal-ion-adapt * 1 dag AD, CaCl2
  760517 * Ictal-ion-adapt * controle 1 dag
  760517 * Ictal-ion-adapt * adapt 4 dagen ad CaCl2
  760518 * Ictal-ion-adapt * adapt controle CaCl2
  760518 * Ictal-ion-adapt * adapt 1 dag ad CaCl2
  760519 * Ictal-eng * inleidende experimenten
  760519 * Eltro-ion * ijkgrafiek Ca elektrode
  760519 * Ictal-ion-adapt * adapt 3 dagen ad CaCl2
  760519 * Ictal-huidimp * lw/CaCl2 huidimpedantie invitro
  760519 * Ictal-ion-adapt * 2 dagen AD CaCl2
  760519 * Ictal-ion-adapt * adapt 6 dagen ad CaCl2
  760519 * Ictal-ion-adapt * adapt 3 uur AD CaCl2
  760520 * Ictal-ion-adapt * adapt 7 dagen LW CaCl2
  760520 * Ictal-ion-adapt * adapt 1,5 uur AD CaCL2
  760520 * Ictal-huidimp * lw/CaCl2 huidimpedantie invitro
  760521 * Anal-water * brabantse vennen
  760521 * Ictal-ethol-orient * rayleigh test
  760524 * Ictal-huidpl * LW variabele temp huidpotentiaal
  760524 * Ictal-ion-adapt * adaptatie 6,5 uur AD CaCl2
  760524 * Ictal-huidimp * lw/CaCl2 huidimpedantie invitro
  760524 * Ictal-ion-adapt * adaptatie controle CaCl2
  760524 * Ictal-huidpl * CaCl2/ademh/ comp huidpotentiaal
  760524 * Ictal-ion-adapt * adaptatie 11 dage AD CaCl2
  760525 * Ictal-huidpl * CaCL2/comp huidpotentiaal
  760525 * Ictal-huidimp * lw/10 mM NaCl lw/CaCl2 huidimpedantie invitro
  760526 * Ictal-huidpl * variabele medium + temp huidpotentiaal
  760526 * Ictal-huidimp * huidimpedantie in vivo 3o mM CaCl2
  760528 * Ictal-huidpl * onder invloed van ionen huidpotentiaal
  760528 * Ictal-ion-adapt * adaptatie controle CaCl2
  760528 * Ictal-ion-adapt * adaptatie 7 dagen 3 mM CaCl2
  760528 * Tincta-huidimp * huidimpedantie in vitro
  760528 * Ictal-huidimp * huidimpedantie invitro na 8 weken in a.d.
  760528 * Ictal-ion-adapt * adaptatie 7 dagen 3 mM CaCl2
  760528 * Ictal-huidimp * huidimpedantie invitro na 8 weken in lw
  760528 * Ictal-huidimp * huidimpedantie invitro na 8 weken in CaCl2
  760528 * Ictal-ion-adapt * adaptatie 0.1 mMCaCl2
  760531 * Ictal-huidpl * 0.1 mM CaCl2 variabele pH huidpotentiaal
  760601 * Ictal-ethol-orient * licht-elekt veld 1 uur Ict nr 11
  760601 * Ictal-ethol-orient * licht-elekt veld 1 uur Ict nr 12
  760601 * Ictal-huidpl * 0.3 mM CaCl2 variabele pH huidpotentiaal
  760602 * Ictal-huidpl * 1 mM CaCl2 variabele pH huidpotentiaal
  760603 * Ictal-ethol-orient * licht-elekt veld 1 uur Ict nr 13
  760603 * Stroe-geo-elv * metingen samen met Hoogevorst
  760604 * Ictal-ethol-orient * draaiend licht-elektrisch veld Ict nr 14
  760604 * Ictal-huidpl * invloed pH huidpotentiaal
  760608 * Ictal-ethol-orient * licht-elektr veld 4 uur Ict. nr 15
  760609 * Ictal-huidpl * ivloed van de pH huidpotentiaal
  760609 * Ictal-huidpl * afh van wond t.g.v. ENG huidpotentiaal
  760610 * Ictal-ethol-orient * licht-elektr veld 64 uur Ict nr 16
  760611 * Ictal-huidpl * 0.1 mM CaCl2/ var elektr afstand huidpotentiaal
  760612 * Diff-pot * ringer/NaCl/NaOH
  760614 * Ictal-huidpl * variabele pH maleinezuur huidpotentiaal
  760615 * Ictal-huidpl * variabele pH tris maleinezuur huidpotentiaal
  760616 * Ictal-ethol-orient * ict nr 17 gedragstest licht donker
  760617 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 18 gedragstest licht donker
  760617 * Ictal-huidpl * stimulus circuit huidpotentiaal
  760621 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 19 licht elv 4 uur
  760622 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 20 licht elv 1 uur
  760622 * Ictal-huidpl * stimulus circuit AD/0.1 mM CaCl2/0.3 mM CaCl2 huidpotentiaal
  760623 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 21 licht elv 1 uur
  760623 * Ictal-huidpl * sccompensaie stimuluscircuit huidpotentiaal
  760624 * Ictal-huidpl * NaCl + DC comp huidpotentiaal
  760625 * Ictal-huidpl * onthoofd/choline chloride huidpotentiaal
  760625 * Caras-huidplschv * huidpot NaOh/HCl/CaCl2
  760628 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 22 licht elv 16 uur
  760630 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 23 licht elv 16 uur
  760703 * Ictal-huidpl * huidpot div ionen
  760705 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 24 licht elv draaiend
  760705 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 26 licht elv 1 uur
  760705 * Ictal-ethol-orient * Ict elv 25 licht elv draaiend
  760706 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 27 licht elv 4 uur
  760707 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 28 licht elv 2 uur
  760712 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 29 licht elv
  760712 * Diff-pot * pH/NaCl
  760713 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 29 licht elv
  760721 * Mimo-bio-elv * elektrische afleiding Mimosa pudica
  760721 * Ictal-huidpl * huidpotentiaal onthoofd NaCl/HCl
  760721 * Diff-pot * ringer/NaCl/HCl
  760722 * Ictal-huidpl * huidpotentiaal NaOH
  760722 * Diff-pot * ringer/NaOh
  760723 * Ictal-ion-adapt * adaptatie 3 mM CaCl2
  760723 * Diff-pot * ringer/KCl
  760723 * Diff-pot * ringer/ CaCl2
  760723 * Ictal-huidpl * huidpotentiaal Na2SO4
  760723 * Diff-pot * ringer/ Na2SO4
  760723 * Ictal-huidpl * huidpotential Kcl
  760723 * Ictal-huidpl * huidpotentiaal CaCl2
  760729 * Ictal-huidpl * huidpotentiaal MgCl2
  760729 * Diff-pot * ringer/MgCl2
  760802 * Ictal-ion-adapt * adaptatie 10 mM CaCl2
  760802 * Ictal-ion-adapt * adaptatie 0.1 mM CaCl2
  760802 * Ictal-ion-adapt * adaptatie 0.3 mM CaCl2
  760803 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 31 licht-elektr veld 32 uur
  760803 * Ictal-ethol-orient * Ict 32 en 33 in één bak
  760804 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 34 licht-elektr veld 16 uur
  760809 * Test-haer * function module
  760811 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 35 licht-elektr veld 4 uur
  760812 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 36 draaiend licht-elektr veld 1 uur
  760812 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 35 licht-elektr veld 2 uur
  760812 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 36 draaiend
  760816 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 37 draaiend licht-elektr veld 4 uur
  760816 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 38 draaiend licht-elektr veld 16 uur
  760818 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 40 draaiend licht-elektr veld
  760818 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 39 draaiend licht-elektr veld 32 uur
  760823 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 41 test omgekeerd 4 uur
  760824 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 42 licht elv 2 uur
  760825 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 43 licht elv 1 uur
  760827 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 45 licht elv draaiend
  760827 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 44 licht elv draaiend
  760830 * Ictal-huidpl * combinatie exp met eng
  760830 * Ictal-eng * afleiding met huidpotentiaal
  760830 * Ion-cond * opl NaCl, KCl, CaCl2
  760906 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 46 licht elv draaiend
  760906 * Ictal-ethol-orient * Ict nr 47 licht elv draaiend
  760914 * Lymn-eltro-glami * afleiding poelslak microelektrode
  760915 * Lymn-eltro-glami * afleiding poelslak microelektrode
  760916 * Ictal-eng * elektrodenruis en spontaan en afleiden met huidpotentiaal
  760916 * Ictal-huidpl * elektrodenruis en spontaan, combinatie exp met eng
  760920 * Xenop-spi-zen * orienterend experimetn spierzenuw prep 1e fase
  760921 * Ictal-huidpl * elektrodenruis en spontaan, combinatie exp met eng
  760921 * Ictal-huidpl * combinatie exp met huidpl.
  760921 * Lymn-eltro-glami * afleiding poelslak microelektrode
  760923 * Ictal-huidpl * huitpotentiaal uitw elektr varieren
  760924 * Ictal-huidpl * huitpotentiaal uitw elektr varieren
  760930 * Lymn-eltro-glami * afleiding poelslak microelektrode
  761007 * Ictal-huidpl * lw 2mM NaCl combinatie exp met eng
  761007 * Ictal-huidpl * l.w. 2 mM NaCl combinatie exp met huidpl.
  761021 * Ictal-huidpl * lw, ad, 2mM NaCl, stimulatie combinatie exp met eng
  761021 * Ictal-huidpl * lw AD 2mM NaCl stimulatie combinatie exp met huidpl.
  761102 * Ictal-huidpl * lw ad combinatie exp met huidpl.
  761104 * Ictal-huidpl * lw, 1 mM NaCl, Kcl, combinatie exp met eng
  761104 * Ictal-huidpl * lw 1mM NaCl CaCl2 combinatie exp met huidpl.
  761112 * Ictal-huidpl * lw, 1 mM CaCl2 NaCl MgCl2 combinatie exp met eng
  761112 * Ictal-huidpl * Lw 1 mM CaCl2 2 mM NaCl Kcl combinatie exp met huidpl.
  761116 * Test-haer * function module als gelijkrichter/tijdconstante
  761116 * Ictal-eng * frequentiekarakteristiek module
  761201 * Ictal-ethol-orient * alle experimenten elektro- en foto orientatia bij Ict neb
  761202 * Ictal-huidpl * lw ad combinatie exp met eng
  761206 * Ictal-hist * ongekleurd prep huid
  761206 * Ictal-hist * zenuwkleuring glees and marsland
  761206 * Ictal-hist * huid HE en Weigert & van Gieson kleuring
  761208 * Test-flax * spierverslapping Kryptopterus
  761209 * Ictal-diff-pot * meting diffusiepotentialen
  761210 * Ictal-diff-pot * meting diffusiepotentialen
  761215 * Ictal-diff-pot * meting diffusiepotentialen
  761221 * Ictal-huidpl * lw, ad, KCl, NaCl, MgCl2 combinatie exp met eng
  770105 * Diff-pot *
  770105 * Ictal-huidpl * invloed elektrode plaatsing combinatie exp met eng
  770105 * Ictal-diff-pot * meting diffusiepotentialen
  770106 * Ictal-huidpl * invloed elektrode plaatsing combinatie exp met eng
  770107 * Test-SMM-geo-elv * test smm in zoetwater
  770112 * Uilgat-geo-elv * hydroelektrisch veld
  770113 * Ictal-ethol-orient * parker en van heusen exp
  770118 * Diff-pot * tris/maleinezuur/ad
  770126 * Hoofdd-geo-elv * hydroel velden
  770129 * Ictal-elrec-single * single unit afleiding pits
  770201 * Test-SMM-geo-elv * test smm klepartefacten
  770217 * Ictal-elrec-single * single unit afleiding pits
  770220 * Ictal-elrec-single * afleiding
  770221 * Ices * Ices congres Hull
  770222 * Test-SMM-geo-elv * vervolg op 770201 van menf/paln
  770224 * Test-SMM-geo-elv * vervolg op yy0222 van menf
  770301 * Hoofdd-geo-elv * hydroel velden
  770404 * Loospl-geo-elv * hydro-elektrosche velden
  770413 * Loospl-geo-elv * hydro-elektrosche velden
  770422 * Test-GEM-geo-elv * test GEM met klep
  770425 * Test-GEM-geo-elv * test GEM klep ijking in veld
  770512 * Test-GEM-geo-elv * na wijziging klepdruk test GEM klep ijking in veld
  770531 * Test-GEM-geo-elv * bij 20 atm test GEM klep ijking in veld
  770618 * Test-GEM-geo-elv * demonstratie GEM (klep)
  770620 * oostsch-geo-elv * schollevaar 1
  770621 * Test-Grass * verst mod P158B, nr 692R3B
  770718 * Symposium * congres Gif-sur-Yvette?
  770801 * oostsch-geo-elv * M.A.S.E. project
  770815 * Nozee-geo-elv * metingen vanaf de aurelia
  770818 * Test-eltro-divers * eigenschappen van zilver en koolstofelektroden en AgAgCl
  770905 * Schotl-geo-elv * experimenten in schotland
  770911 * Test-GEM-geo-elv * test bacteriefilters
  770926 * oostsch-geo-elv * schollevaar 2
  770931 * Stimresp-mod * gompertz curve
  771019 * Test-GEM-geo-elv * chopper svst div kranen
  771027 * Test-opamp * test dual-fet follower
  771028 * Test-GEM-geo-elv * chopper buis met rubberringen
  771108 * Scyl-ethol-orient * ijken velden voor dressuur
  771109 * Scyl-ethol-orient * voedseldressuur
  771110 * Ictal-hist * huid holmes zilver (neuronen)
  771110 * Ictal-hist * huid alcian blue (s = mucus)
  771117 * Ictal-hist * huid invloed pH MS222 ongebufferd
  771123 * Ictal-hist * huid invloed pH MS222 gebufferd
  771125 * Test-eltro-agagcl * vergelijkende test div elektroden
  771125 * Scyl-ethol-spont * observatie spontaan gedrag
  771202 * Test-eltro-agagcl * vergelijkende test div elektroden
  771202 * Scyl-ethol-spont * schaduwpreferentie
  771202 * Scyl-ethol-orient * schaduwpreferentie
  771212 * Scyl-ethol-orient * ijken veldorgel
  771213 * Test-eltro-agagcl * vergelijkende tes div typen elektroden
  771213 * Test-eltro-agagcl * vergelijkende test div elektroden
  771213 * Scyl-ethol-orient * spontane preferentie elv
  771216 * Anguil-erg * hoeksnelheid spontane saccades
  771220 * Scyl-ethol-orient * elektro-orientatie
  771221 * Met-art-elv * homogeen veld met zilverstrips
  771222 * Scyl-ethol-orient * licht en gedrag
  771223 * Scyl-ethol-orient * licht/donker semi homogeen veld
  771227 * Ictal-bio-elv * overzwemmen gestuurd door groen licht
  771228 * Ictal-bio-elv * veldmeting zwsemmen door koker
  780102 * Eltro-glami-fabr * trekken met getra
  780103 * Eltro-glami-fabr * trekken met getra
  780106 * Eltro-glami-fabr * trekken met getra verw 7, magn 5
  780108 * Test-eltro-agagcl * clark type E204 ruis
  780109 * Test-eltro-agagcl * clark type E204 drift
  780109 * Ictal-bio-elv * veldmeting zwsemmen door koker
  780112 * Ictal-bio-elv * veldmeting zwsemmen door koker
  780116 * Ictal-bio-elv * veldmeting zwsemmen door koker
  780118 * Test-PAR * test ruis ad 522
  780118 * Test-opamp * test ruis ad 522
  780120 * Test-eltro-glami * impedantie van glasmicroelektroden
  780120 * Test-PAR * test ruis versterker + elektroden
  780120 * Test-opamp * test ruis ad522 + elektroden
  780120 * Test-52K * test ruis 52K +elektroden
  780123 * Test-eltro-divers * eigenschappen van zilver en koolstofelektroden
  780123 * Hemisc-ethol-elv * voedsel dressuur tapijthaai
  780124 * Test-eltro-agagcl * ruis AgAgCl elektroden
  780124 * Test-eltro-agagcl * eigen fabrikaat
  780125 * Test-eltro-agagcl * vergelijken eigenschappen zilver, koolstof, en AgAgCl
  780125 * Test-eltro-divers * eigenschappen van zilver en koolstofelektroden en AgAgCl
  780125 * Test-opamp * testen div eigenschappen Shell-versterker
  780126 * Test-52K * als microelektrodevoorversterker
  780127 * Test-GEM-geo-elv * testen kraan na aflevering
  780130 * Test-GEM-geo-elv * ijen en duurtest in zeewater
  780131 * Test-eltro-divers * ruis en spont pol koolstof
  780201 * Test-eltro-glami * impedantie van glasmicroelektroden met AD, LW, 0,1 mM KCl en 3 mM KCL
  780203 * Scyl-ethol-orient * licht/donker homogeen veld
  780208 * Ictal-elrec-single-stat * statistiek gevoeligheid pits
  780209 * Test-GEM-geo-elv * testen kraan in zoetwater
  780210 * Ictal-bio-elv * veranderingen eigen veld
  780213 * Test-eltro-agagcl * gesinterde AgAGCl diam 12 mm
  780214 * Ictal-elrec-scan * scannnen vels small pits Ictalurus
  780214 * Test-GEM-geo-elv * duurtest met 52K versterker
  780216 * Ictal-elrec-scan * driftmeting scannnen vels small pits Ictalurus Ag/AgCl
  780217 * Ictal-elrec-scan * driftmeting scannnen vels small pits Ictalurus Ag/AgCl
  780220 * Ictal-elrec-scan * driftmeting scannnen vels small pits Ictalurus Ag/AgCl
  780220 * Test-eltro-agagcl * impedantiemetingen met brug
  780221 * Ictal-elrec-scan * driftmeting scannnen vels small pits Ictalurus Ag/AgCl
  780222 * Ictal-elrec-scan * effecte van guarded meten
  780222 * Ictal-elrec-scan * driftmeting scannnen vels small pits Ictalurus Ag/AgCl
  780222 * Test-eltro-agagcl * gesinterde AgAGCl diam 12 mm
  780222 * Ictal-bio-elv * meting eigen veld
  780223 * Ictal-elrec-scan * guarded drift meten
  780223 * Test-opamp * ad522 ruis ac en dc
  780223 * Test-52K * 52K ruis ac en dc
  780223 * Test-PAR * ruis ac, dc
  780227 * Ictal-elrec-scan * guarded drift meten
  780227 * Ictal-bio-elv * flaxedil ingespoten vis
  780228 * Ictal-elrec-scan * guarded drift meten capillairen 100 micrometer
  780301 * Ictal-elrec-scan * guaraded drift meten
  780302 * Ictal-elrec-scan * dummy scan in lw, rvs elektroden
  780303 * Ictal-elrec-scan * in leidingwater scannen veld small pits
  780307 * Ictal-elrec-scan * in leidingwater scannen veld small pits
  780308 * Ictal-elrec-scan * in 1mM KCl scannen veld small pits
  780309 * Ictal-elrec-scan * in 1mM KCl scannen veld small pits
  780309 * Ictal-elrec-single * single unit afleiding pits
  780313 * Test-GEM-geo-elv * test kraan motor en brom
  780314 * Test-electrophor * ijzermerkjes in agar, gereduceerd
  780315 * Ictal-elrec-scan * in leidingwater scannen veld small pits
  780315 * Ictal-elrec-scan * in leidingwater scannen veld small pits
  780316 * Ictal-elrec-scan * scannen small pits in leidingwater
  780316 * Test-electrophor * merktechniek tirmann-schmelzer turnbulblue
  780321 * Ictal-elrec-scan * in 1 mM KCl scannen small pits
  780322 * Ictal-elrec-scan * in 1 mM KCl scannen small pits
  780322 * Ictal-elrec-scan * in 1 mM KCl scannen small pits
  780322 * Ictal-elrec-scan * in 1 mM CaCl2 scannen small pits
  780323 * Met-art-elv * ijking veld licht donker
  780328 * Ictal-elrec-scan * in 1 mM KCl scannen small pits
  780329 * Ictal-elrec-scan * in 1 mM KCl scannen small pits
  780330 * Ictal-elrec-scan * in 1 mM KCl scannen small pits
  780330 * Ictal-elrec-scan * in 1 mM KCl scannen small pits
  780330 * Test-GEK-geo-elv * lab experimenten
  780403 * Test-52K * diverse eigenschappen
  780404 * Ictal-elrec-scan * in 1 mM KCl scannen small pits
  780405 * Ictal-elrec-scan * in 1 mM KCl scannen small pits
  780406 * Ictal-elrec-scan * in 1 mM KCl scannen small pits
  780406 * Test-int * test integrator artikel
  780407 * Ictal-elrec-scan * in 1 mM KCl scannen small pits
  780410 * Ictal-elrec-scan * open en dichte pits scannen
  780411 * Ictal-elrec-scan * open en dichte pits scannen
  780411 * Ictal-elrec-scan * open en dichte pits scannen
  780411 * Ictal-elrec-scan * open en dichte pits scannen
  780511 * Ictal-bio-elv * metingen tijdens doorzemmen
  780511 * Eltro-glami-fabr * idem div instellingen
  780516 * Ictal-bio-elv * doormeten opstelling
  780517 * Ictal-bio-elv * veldmeting tijdens doorzwemmen
  780517 * Ictal-bio-elv * veldmetingen tijdens doorzwemmen
  780517 * Ictal-bio-elv * doormeten opstelling
  780606 * Test-GEK-geo-elv * testen GEK bij schelphoek
  780607 * Test-GEK-geo-elv * tessten bij herenkeet
  780609 * oostsch-geo-elv * pmm meting herenkeet
  780612 * Test-GEM-geo-elv * test in zeewater schelphoek
  780613 * oostsch-geo-elv * gek meting herenkeet
  780614 * oostsch-geo-elv * pmm meting bij herenkeet
  780628 * Bomb-ant * antennogram hommel
  780629 * Ictal-bio-elv * veldmetingen tijdens doorzwemmen
  780629 * Ictal-bio-elv * veldmeting tijdens doorzwemmen
  780701 * spike-mod * model spikegenerator stim-resp relatie
  780703 * Ictal-bio-elv * veldmeting tijdens doorzwemmen
  780703 * Ictal-bio-elv * veldmetingen tijdens doorzwemmen
  780706 * Test-GEM-geo-elv * testen GEM na aflevering
  780707 * Bomb-ant * antennogram hommel
  780712 * Test-GEM-geo-elv * verlengstuk artefact
  780712 * Ictal-bio-elv * veldmeting tijdens doorzwemmen
  780712 * Ictal-bio-elv * veldmetingen tijdens doorzwemmen
  780720 * Test-GEM-geo-elv * verschillende lengtes slang
  780721 * Test-GEM-geo-elv * verschillende slangmaterialen
  780728 * Test-GEM-geo-elv * test GEM in definitieve vorm
  780801 * Test-GEM-geo-elv * testGEM in veldcondities
  780803 * oostsch-geo-elv * kompasbepaling
  780803 * Ictal-elrec-single-stat * statistiek gevoeligheid pits
  780804 * oostsch-geo-elv * haven schelphoek
  780807 * oostsch-geo-elv * haven schelphoek
  780808 * Ictal-elrec-single * single unit afleiding pits
  780808 * oostsch-geo-elv * bij herenkeet
  780809 * Ictal-elrec-single * single unit afleiding pits
  780809 * oostsch-geo-elv * bij herenkeet
  780810 * Ictal-elrec-single * single unit afleiding pits
  780810 * Ictal-elrec-single * single unit afleiding pits
  780810 * oostsch-geo-elv * bij herenkeet
  780813 * oostsch-geo-elv * test gem haven schelphoek
  780814 * oostsch-geo-elv * test meting in badje (artefact)
  780815 * oostsch-geo-elv * test meting in badje (artefact)
  780816 * Ictal-elrec-single-stat * statistiek gevoeligheid pits
  780816 * oostsch-geo-elv * test meting schelphoek
  780817 * oostsch-geo-elv * geo-elv bij herenkeet
  780818 * Ictal-elrec-single-stat * statistiek gevoeligheid pits
  780818 * oostsch-geo-elv * geo-elv bij herenkeet
  780821 * oostsch-geo-elv * gek meting 48 uur herenkeet
  780822 * Ictal-elrec-single-stat * statistiek gevoeligheid pits
  780823 * Ictal-elrec-single-stat * statistiek gevoeligheid pits
  780825 * Ictal-elrec-single-stat * statistiek gevoeligheid pits
  780830 * Eltro-agarcl-fabr * model houder vlgs Leiden
  780831 * oostsch-geo-elv * gek meting herenkeet slepen
  780905 * Test-GEM-geo-elv * test GEM inAurelia condities
  780912 * Ictal-elrec-single-stat * statistiek gevoeligheid pits
  780913 * Ictal-elrec-single-stat * statistiek gevoeligheid pits
  780913 * Nozee-geo-elv * 16 mijn uit de kust scheveningen
  780914 * Ictal-elrec-single-stat * statistiek gevoeligheid pits
  780914 * Nozee-geo-elv * ijmuiden castricum texel
  780915 * Ictal-elrec-single-stat * statistiek gevoeligheid pits
  780926 * Ictal-elrec-single * single unit afleiding pits
  780926 * Test-PAR * frequ eig bij div filters
  780927 * Ictal-elrec-single * single unit afleiding pits
  781004 * Ictal elrec-stimresp * stim resp bij afleiding pits
  781005 * Eltro-agarcl-fabr * bevestiging op micromanipulator
  781006 * Ictal elrec-stimresp * stim resp bij afleiding pits
  781011 * Test-eltro-agagcl * spontane polarisatie en stabiliteit
  781011 * Test-eltro-agagcl * spontane polarisatie en stabiliteit
  781018 * Ictal-elrec-single * invloed van dc veld
  781019 * Ictal-elrec-single * single unit afleiding pits
  781025 * Test-filter * div eigenschappen v.e. 2-T filter
  781026 * Test-filter * freq kar van 2 BKB filters
  781026 * Ictal-bio-elv * bioelektrisch veld
  781026 * Ictal-bio-elv * bioelektrisch veld
  781026 * Ictal-bio-elv * bio-elektrisch veld
  781101 * Ictal-elrec-single * zowel small als large pits
  781109 * Ictal-bio-elv * bio-elektrisch veld
  781109 * Ictal-bio-elv * bioelektrisch veld
  781109 * Ictal-bio-elv * bioelektrisch veld
  781110 * Test-opamp * schema's plug-in-opamp
  781114 * Ictal-elrec-ruis * bepaling ruis v.d. Spike generator van de small pits
  781120 * Ictal-bio-elv * bioelektrisch veld
  781120 * Ictal-bio-elv * bio-elektrisch veld
  781120 * Ictal-bio-elv * bioelektrisch veld
  781121 * Ictal-elrec-ruis * bepaling ruis v.d. Spike generator van de small pits
  781121 * Clar-hist * histol huid Clarias
  781127 * Ictal-elrec-ruis * bepaling ruis v.d. Spike generator van de small pits
  781206 * Ictal-bio-elv * bioelektrisch veld
  781206 * Ictal-bio-elv * bio-elektrisch veld
  781206 * Ictal-bio-elv * bioelektrisch veld
  781212 * Tenbr-hist * histologie van totaaldier Tenebrio
  781212 * Ictal-bio-elv * bio-elektrisch veld
  781212 * Ictal-bio-elv * bioelektrisch veld
  781212 * Ictal-bio-elv * bioelektrisch veld
  790118 * Ictal-elrec-single * dc gevoeligheid, afleiding met glas
  790122 * Ictal-elrec-single * micro elektrode
  790122 * Ictal-elrec-single * verslag afleiding s.u. plus regs
  790201 * Ictal-elrec-ion * in kamertje, single unit afleiding
  790202 * Clar-hist * Weigert en van Gieson
  790208 * Scyl-ethol-orient * dressuur hondshaai licht/donker
  790238 * Clar-hist * dia microfoto huidpreparaten
  790314 * Scyl-ethol-orient * voorkeur exp dipoolvelden
  790326 * Clar-fot * hist prep
  790326 * Clar-hist * dia microfoto huidpreparaten
  790328 * Clar-fot * hist prep
  790406 * Clar-fot * hist prep
  790425 * Anal-water * nitriet in zeewater aquarium
  790427 * Test-GEM-geo-elv * test GEM na modificaties
  790501 * Ictal-elrec-single * sterke dcinhibitie
  790503 * Zint-mod * doormeten zintuigmodel
  790515 * Ictal-elrec-single * frekwentie en temperatuur
  790516 * Clar-elrec-single * ampul clarias temp en freq
  790517 * Clar-elrec-single * freq temp
  790526 * Ictal-elrec-single * afleiding met glasmicroelektroden
  790528 * Test-GEK-geo-elv * testen schakelkastje GEK/GEM
  790528 * Test-GEM-geo-elv * test schakelkastje GEM/GEK
  790530 * Calop-erg * ERG vleesvlieg
  790606 * Eltro-ion * Ca elektrode van Orion
  790607 * Grev-geo-elv * test GEM in vaargeul
  790611 * Grev-geo-elv * test GEM bij loswal
  790612 * Grev-geo-elv * GEM/GEK in baai t.o.v. Camping
  790614 * Grev-geo-elv * GEM tussen brouwershaven en den osse
  790619 * Eltro-ion * Na elektrode van elektrometer
  790620 * Test-MS * werking op Kryptopterus
  790625 * Eltro-agarcl-fabr * AgAgCl elektroden
  790712 * Ictal-hist * voorbereiding kleur chromaffine
  790721 * Tenebr-eng * afleiding buikmerg meeltor
  790726 * Ictal-elrec-ion * invloed toediening adrenaline op s.u. Afleiding
  790806 * Ictal-hist * zilverkleuring op zenuw
  790806 * Test-electrophor * merkjes met cobaltchloride Ictalurus neb
  790806 * Test-electrophor * iontoforese cobaltchloride
  790813 * Scyl-ethol-orient * invloed zw elektr velden op zwemgedrag
  790814 * oostsch-geo-elv * gek geul roggenplaat
  790815 * oostsch-geo-elv * gem geul roggenplaat veplaatsen
  790816 * oostsch-geo-elv * gem herenkeet verplaatsen
  790818 * oostsch-geo-elv * gem herenkeet sleepmeting
  790819 * oostsch-geo-elv * gem herenkeet sleepmeting met duikers
  790820 * oostsch-geo-elv * gem/gek herenkeet 24 uur
  790822 * Apis-erg * ERG bij honingbij
  790825 * oostsch-geo-elv * gem herenkeet hijsen zakken
  790826 * oostsch-geo-elv * gem herenkeet hijsen zakken met duikers
  790827 * oostsch-geo-elv * test gek haven schelphoek
  790828 * oostsch-geo-elv * test gek haven schelphoek
  790829 * oostsch-geo-elv * gek in geul + geimproviseerde gek
  790830 * oostsch-geo-elv * gek roggenplaat
  790903 * oostsch-geo-elv * gek haven schelphoek + geimpr gek
  790904 * oostsch-geo-elv * gek/gem + stroommeting roggenplaat
  790905 * oostsch-geo-elv * gek/gem + stroommeting heerenkeet 24 uur
  790907 * Ictal-elrec-single * afleiding met glasmicroelektroden
  790909 * oostsch-geo-elv * gem heerenkeet + duikers
  790910 * oostsch-geo-elv * gem heerenkeet + duikers sleepmetingen
  790913 * Locust-spi-zen * motoractiviteit vliegspier
  790919 * Test-eltro-glami * impedantie van glasmicroelektroden met AD, LW, 0,1 mM KCl en 3 mM KCL
  791009 * Homo-emg * Muis-duim afleiding
  791012 * Locust-spi-zen * motoractiviteit vliegspier
  791101 * Test-filter * eigenschappen 20 delig randomfilter
  791101 * Ictal hist * histologie n vagustak
  791102 * Ictal-hist * histologie n vagustak
  791102 * Ictal-hist * histologie n. lateralis
  791102 * Scyl-elrec-embr * elektrische gevoeligheid embryo's in eikapsel
  791105 * Tenbr-hist * histologie pop tenebrio na ultrasone reiniging
  791105 * Test-eltro-agagcl * doormeten elektrodehouders
  791106 * Scyl-hist * lengtedoorsnede kop (lengte vis 9 cm)
  791203 * Ictal-elrec-single-lap * afleiding pits in huislapje
  800102 * Foto-divers * bestuurde kunsthand
  800103 * Foto-divers * div eigenbouwapp
  800103 * Foto-divers * schama verzilver en chloreerkast
  800103 * Foto-divers * lf versterker modulator
  800108 * Ictal-fot * negatieven zw/w foto's
  800115 * Zhabot-osc * Zhabotinski reactie
  800117 * Anal-water * nitrietbepalisg met testset
  800124 * test-seriecor * progr om seriecorrelaties van spikeintervallen uit tewerken
  800124 * Foto-divers * kenmerkende situaties JanvanGalenstraat
  800204 * Ictal-elrec-single-lap * afleiding pits in huislapje
  800411 * Synod-elrec-single * afleiden microampullen
  800411 * Synod-elrec-fotpetr * fotoos microampullen
  800415 * perip-statisch * bewegen van cerci in statische ladingsveld
  800420 * Hoofdd-geo-elv * elv bij stilstaande elektroden
  800424 * Clar-hist * Weigert en van Gieson
  800501 * Clar-hist * Weigert en van Gieson
  800506 * Clar-hist * Weigert en van Gieson
  800527 * Test-apple * ijking apple voor spikefrequ metingen
  800529 * Test-apple * ijking apple + counter dac
  800529 * Bond-graph * bondgraph modelleren Rob Enschede
  800606 * Onduidelijk * huid, blokkleuring
  800623 * Scyl-ethol-orient * reacties op electric wall
  800721 * Symposium * congres Budapest of Keszthely
  800825 * Clar-elrec-elmic * huidlap naar osmium
  800825 * Clar-elrec-single * huidlap naar osmium
  800826 * Clar-elrec-single * dors ventr 25 C vork en naald stim
  800901 * Clar-elrec-single * dors ventr 25 C vork en naald stim
  800902 * Kaart-topo * topogr kaart 1:25000 en 1:50000 Z.O. Brabant en N. Limburg
  800902 * Clar-elrec-single * dors ventr 25 C vork en naald stim (2) vr
  800904 * Clar-elrec-single * dors ventr 25 C vork en naald stim (5)
  800904 * Clar-elrec-single * dors ventr 25 C vork en naald stim (4)
  800905 * Clar-elrec-single * dors ventr 25 C vork en naald stim (3)
  800907 * Clar-elrec-single * dors ventr 25 C vork en naald stim
  800911 * Clar-elrec-single * dors ventr 25 C vork en naald stim
  800929 * Ictal-elrec-single * afleiding pits van gedecerebreerd dier
  800929 * Onduidelijk * vagustak Weigert & von Gieson
  800930 * Ictal-elrec-inhib * spontane activiteit en inhibitie, dubbelpit
  801002 * Tenbr-hist * histologie totaal dier
  801006 * Tenbr-hist * histologie totaal dier
  801008 * Tenbr-hist * histologie totaal dier
  801017 * Test-sigverw * vergelijking freq/spaningsomz
  801028 * Ictal-elrec-single * fixatie tijdens afleiding pits
  801112 * Elrec-sim * niet lineair analoog shunt
  801209 * Elrec-sim * invers filter
  810113 * Clar-elrec-single * dors naald
  810120 * JVG-brom * meting netstoring
  810120 * Clar-elrec-single * spontane activiteit glutaar fixatie
  810120 * Clar-elrec-elmic * spac glutaarfixatie
  810121 * Ictal-elrec-single * spontane activiteit en stimulatie, glutaar
  810122 * Clar-elrec-single * ventraal naald neutraalrood
  810127 * Ictal-elrec-single * spontane activiteit en stimulatie, glutaar
  810129 * Ictal-elrec-single * spontane activiteit met cacodylaatbuffer
  810129 * Eltro-agarcl-fabr * wijziging tbv uitwisselbaarheid
  810130 * Clar-elrec-single * dors naald
  810210 * Elrec-sim * niet lineair analoog depletie
  810211 * Ictal-elrec-inhib * spac inhib osmium
  810213 * Clar-elrec-single * idem inhibitie vork
  810216 * Ictal-elrec-inhib * inhibitie osmium
  810220 * Tradrie-brom * netstoringsmetingen in Padualaan 8?
  810220 * Hoofdd-brom * meten netstoring
  810220 * Ictal-elrec-single * fixatie tijdens afleiding
  810223 * Ictal-elrec-inhib * spac inhibitie osmium
  810223 * Ices * Ices congres Hamburg
  810224 * Ictal-elrec-inhib * spac inhib osmium
  810224 * Clar-fot * foto vis uit aq gesprongen
  810227 * Clar-elrec-single * ventraal naald, inhibitie vork
  810302 * Ictal-elrec-inhib * spac inhib osmium
  810303 * Ictal-elrec-inhib * spac inhib osmium
  810304 * Clar-elrec-single * dors ventr simultaan 2 pits
  810305 * Elrec-sim * simulatie filter numeriek
  810306 * Clar-elrec-single * dors ventr simultaan 2 pits
  810323 * Clar-elrec-single * dors naald overspraak stim
  810330 * Rank-sum-test * programma op Wang voor spike Clarias lazera
  810330 * Clar-elrec-single * spike verwerking rank sum test
  810331 * Clar-elrec-single * temperatuur experimenten
  810401 * Clar-elrec-single * spac
  810402 * Clar-elrec-single * dors overspraak? 2 zenuwen?
  810402 * Clar-elrec-single * spac vs gevoeligheid
  810403 * Clar-elrec-single * macrostim vork
  810404 * Clar-elrec-single * verhouding naald en vork stimulatie
  810405 * Clar-elrec-single * current clamp
  810406 * Clar-elrec-single * dors overspraak? 2 zenuwen?
  810406 * Clar-elrec-single * dors overspraak? 2 zenuwen?
  810406 * Clar-elrec-single * microstim
  810407 * Clar-elrec-single * overdr kar handuitwerking
  810408 * Clar-elrec-single * gevoeligheid handuitwerking
  810413 * Clar-elrec-single * dors overspraak? 2 zenuwen?
  810423 * Test-eltro-glami * frequentiekarakteristiek glasmicroelektoden
  810427 * Clar-elrec-single * ventral naald convergentie
  810504 * Clar-elrec-single * ventraal convergentie naald
  810507 * Clar-elrec-single * ventraal vork cluster
  810512 * Clar-elrec-single * dorsaal naald vork
  810513 * Clar-elrec-single * dorsaal naald vork convergentie
  810515 * Clar-elrec-single * ventraal naald vork convergentie
  810518 * Clar-elrec-single * ventraal naald vork convergentie
  810519 * Clar-elrec-single * ventraal naald vork convergentie
  810519 * Clar-elrec-single * ventr vork naald overdracht
  810520 * Clar-elrec-single * dorsaal naald vork overdracht
  810522 * Clar-elrec-single * ventraal vork naald gevoeligheid
  810525 * Gnat-hist * histologie huis en elrec Gnathonemus
  810525 * Ices * uitn biosis symp te Nantes
  810525 * Clar-elrec-single * dorsaal naald
  810526 * Clar-elrec-single * dorsaal naald gevoeligheid
  810527 * Clar-hist * zenuwkleuring Glees & Marsland
  810601 * Ictal-elrec-inhib * koeling spac inhib osmium
  810609 * Clar-hist * hersenen zenuw mergschedekleurig
  810611 * Geb-veilighd * brochure arbeudsinspectie
  810615 * Clar-tatou * tattoo met alcian blue
  810617 * Clar-elrec-single * dors naald vork overdracht bursts
  810619 * Clar-hist * dubbelpits op buik
  810624 * Clar-vivo * in vivo kleuring
  810624 * Clar-hist * zenuwkleuring met osmium
  810703 * Clar-elrec-delay * looptijdverschil; artefact
  810707 * Elrec-sim * niet lineair numeriek depletie
  810709 * Clar-elrec-single * dors ventr spac naald en vork
  810713 * Ictal-elrec-inhib * inhibitie lanthaan osmium
  810713 * Test-mepram * bandbreedte bepaling voorversterker mepram-02
  810714 * Ictal-elrec-inhib * inhibitie lanthaan osmium
  810721 * Clar-elrec-single * dors ventr spac naald en vork
  810722 * Clar-elrec-single * ventr spac naald en vork
  810723 * Clar-elrec-single * ventraal 2 clusters
  810724 * Clar-elrec-single * Ventr 2 clusters
  810728 * Ictal-elrec-single * modulatie lanthaan osmium
  810729 * Clar-elrec-single * ventr dors spac naald en vork gevoeligh
  810802 * Elrec-sim * invers filter real time
  810804 * Ictal-elrec-single * excitatie osmium lanthaan
  810828 * Ictal-elrec-single * stimulatie fixatie alcohol 70%
  810901 * Geneesm-organon * brochure organon
  810910 * Clar-elrec-delay * delay bij stimulus
  810915 * Clar-elrec-single * ventraal naald vork overdr
  810916 * Clar-elrec-single * ventraal naald vork overdr
  810917 * Clar-elrec-single * ventraal naald vork overdr methyleenblauw
  810918 * Clar-elrec-single * ventraal naald vork overdr methyleenblauw
  810921 * Clar-elrec-single * ventraal naald vork overdr methyleenblauw
  810922 * Clar-elrec-single * clarias ventraal vork
  810923 * Clar-elrec-single * clarias ventraal vork
  810924 * Clar-elrec-single * clarias ventraal vork
  811020 * Clar-elrec-delay * stim lokaal?
  811021 * Clar-elrec-delay * stim via afleidelektrode
  811022 * Clar-elrec-single * dorsaal vork naald overdracht
  811023 * Elrec-sim * numeriek shunt model TNO-comp
  811105 * Elrec-sim * simulatie en delay door filter
  811106 * Elrec-sim * delayverwerking dubbelpits clarias
  811106 * Clar-elrec-delay * delay van dubbelpits
  811110 * Clar-elrec-delay * delay door ampl verandering
  811117 * Ictal-elrec-fix * afleiding tijdens fixatie met 1,5% glutaar (geregenereerde huidlap)
  811124 * Ictal-elrec-fix * Toedienen 6% glutaar en of DMSO
  811125 * Ictal-elrec-fix * Idem 2% lanthaan en/of DMSO
  811207 * Ictal-elrec-fix * Idem 3% en 6% glutaaraldehyde
  811215 * Ictal-elrec-fix * Idem 2% osmium
  811217 * Ictal-elrec-fix * Idem 10% formaline in leidingwater
  811221 * Clar-fot * foto's clusters ventraal
  811222 * Ictal-elrec-fix * Idem 4% kaliumpermanganaat (25o mM)
  820107 * Tradrie-brom * brommeting diverse ruimten
  820113 * Ictal-elrec-fix * Idem 6% glutaar
  820203 * Ictal-elrec-fix * idem div. fixatie middelen
  820301 * Ices * verslag Nantes
  820301 * Ices * Ices Aberdeen
  820316 * Clar-vivo * methyleenblauwkleuring zenuwuiteinden
  820316 * Ictal-vivo * methyleenblauwkleuring zenuwuiteinden
  820317 * Ictal-bio-elv * eigen veld ictalurus plus eieren
  820322 * Onduidelijk * ictalurusbroed elektronenmicroscopie
  820324 * Ictal-bio-elv * veld van 'larfjes'
  820324 * Ictal-bio-elv * elektrisch veld ictalurus larfjes
  820329 * Onduidelijk * ictalurusbroed lichtmicroscopie
  820428 * Test-opamp * 'goedkope' preamplifier eigenbouw bretschneider in 1974
  820506 * Hoofdd-geo-elv * elv bij stilstaande elektroden
  820608 * acupunt * informatiemap
  820609 * Gryl-tsirp * analyse geluid veldkrekel
  820610 * Zint-mod * analoog 'burst' model
  820707 * Foto-divers * div onderwerpen
  820812 * Tenbr-roent * roentgen element analyse van electr. micr. coupes abdomen meeltor
  820921 * Eltro-wolf * tekening houder voor wolfraam
  820927 * oryc-psyf * rabbit eyeblink condition cambridge
  821011 * Rat-psyf * rat RR vs RI schedules (VR vs FR?)
  821112 * Rat-psyf * rat taste aversion NaCl/sucrose/LiCl
  821220 * Eltro-glami-fabr * testen getra elektr trekker
  830502 * Scyl-elrec-adem * inleidende exp. ademh. registr op het lab haai 55 cm
  830506 * Scyl-elrec-adem * ademhaling reg roscoff (haai 8)
  830526 * Scyl-elrec-adem * haai 1 ademhaling reg roscoff
  830528 * Scyl-elrec-adem * haai 2 ademhaling reg roscoff
  830601 * Scyl-elrec-eng * zenuwafleiding Roscoff haai 4 en 5
  830602 * Scyl-elrec-adem * haai 6 ademhaling reg roscoff
  830604 * Scyl-elrec-eng * haai 7 afleiding zenuw gecombineerd met ademhaling
  830604 * Scyl-elrec-adem * haai 7 gecombineerd met zenuwafleiding
  830607 * Scyl-elrec-adem * haai 1 ademhaling reg roscoff
  830608 * Scyl-elrec-eng * haai 10 gross activity
  830610 * Scyl-elrec-adem * haai 9 en 10 ademhaling reg roscoff
  830611 * Scyl-elrec-eng * haai 14 gross activity
  830729 * Scyl-elrec-eng * samenvattende uitwerking van 830601-0611
  830807 * Ictal-art-elv-deform * deformatie kopskelet
  830823 * Scyl-elrec-adem * ademh reg in banyuls
  830915 * Ictal-huidimp * bepaling huidweerstand tijdens KmnO4 fixatie
  830916 * Ictal elrec-stimresp * vergelijken gevoeligheid naald vorkelektrode
  830922 * Ictal elrec-stimresp * ijkkromme stimulusstroom versus gevoeligheid
  831012 * Calop-erg * erg vleesvlieg tijdens 2e fase cursus
  831012 * Locust-ERG * ERG sprinkhaan tijdens 2e fase cursus
  831014 * Ictal elrec-stimresp * ijkkromme stimulatie door elektrodenaald
  831017 * Ictal elrec-stimresp * ijkkromme stimulatie door elektrodenaald
  831026 * Ictal-ecg * bepaling ECG in stal C
  831028 * Ictal-huidimp * huidweerstand pit versus niet pit
  831101 * Ictal elrec-stimresp * vergelijken gevoeligheid naald vorkelektrode
  831101 * Scyl-elrec-ademh * ademhaling op lab mini 2
  831102 * Scyl-elrec-ademh * ademhaling op lab mini 3
  831103 * Scyl-elrec-embr * elektrische gevoeligheid embryo's in eikapsel
  831107 * Ictal-huidimp * huidweerstand pit versus niet pit scanning exp
  831107 * Scyl-elrec-ademh * ademhaling op lab haai 18 cm
  831111 * Scyl-elrec-ademh * ademhaling op lab haai 9,5 cm
  831117 * Ictal elrec-stimresp * vergelijken gevoeligheid naald vorkelektrode
  831117 * Locust-EAG * audiogram treksprinkhaan gemaakt op 2e fase cursus
  831124 * Test-vibra * testmeting met vibrating probe
  831125 * Ictal-huidimp * huidweerstand pit versus niet pit
  831129 * Ictal-huidimp * huidweerstand pit versus niet pit
  831220 * Scyl-eiimp * weerstandsmeting eikapsel
  840131 * Ictal-psyf * bepaling effectiviteit elektrische schok
  840221 * Ictal-elrec-ion * afleiding bij lanthaan en sucrose
  840221 * Ictal-huidimp * huidweerstand bij lanthaan en sucrose
  840227 * Ictal-elrec-ion * afleiding pits in ringetje na hypertonische sucrose
  840227 * Ictal-huidimp * huidweerstand na hypertone sucrose in ringetje
  840227 * Scyl-elrec-eng * zenuwafleiding op lab, gross activity
  840229 * Ictal-huidimp * huidweerstand bij lantaan Cl, sucrose, en K-permanganaat
  840229 * Ictal-elrec-ion * afleiding bij lanthaan en sucrose en K-permanganaat
  840229 * Scyl-elrec-eng * beinvloed door positie
  840301 * Ictal-elrec-ion * afleiding bij sucrose, ureum en KmnO4
  840301 * Ictal-huidimp * huidweerstand bij sucrose, urenum en KmnO4
  840301 * Scyl-elrec-eng * zenuwafleiding op lab haai 5 3-0,3 Hz
  840306 * Ictal-elrec-ion * afleiding bij ureum
  840306 * Ictal-huidimp * bepaling huidweerstand bij ureum
  840309 * Test-sigverw * quasi lin van sign bij A-mod
  840321 * Eltro-agarcl-fabr * Lichtkapjes AgAgCl elektroden
  840518 * Ciliata-adf * meun diverse chemicalien ter stimulatie tijdens afleiding
  840521 * Ciliata-adf * meun diverse chemicalien ter stimulatie tijdens afleiding
  840523 * Ciliata-adf * speeksel en glutamine
  840524 * Ciliata-adf * mannetje brede kop
  840525 * Ciliata-adf * exp meun in Engeland
  840615 * Ictal-elrec-single * alfeiding pits met wolfraam
  840619 * Equus-eng * afleiding zenuw paardenbeen
  840709 * test-probe * prob amplifier voor micro-elektrode
  840713 * Clar-elrec-delay * delay tussen div elrecs
  840924 * Ictal-elrec-denerv * denervatie links
  841114 * Ictal-elrec-denerv * idem links, blanco
  849516 * Ciliata-adf * meunafleiding onder flaxedil (bevat exp 0221-0322-0506-0417-0418-0500-0511-0516)
  850201 * Ictal-elrec-denerv * idem rechts, continu reg
  850410 * Sepia-stato * afleiding statocysten
  850423 * Test-saf * onderhoudsdosis tijdens afleiding
  850423 * Test-flax * onderhoudsdosis tijdena afleiding Kryptopterus
  850522 * Test-saf * dosis effect relatie bij Kryptopterus
  850708 * Test-eltro-glami * glasmicro met gebogen tip tbv transients Kryptopterus
  851019 * Anal-water * israelisch water
  860221 * Ciliata-adf * tactiel
  860228 * Ciliata-adf * afleiding ADF
  860315 * Rana-huidpl * huidpotentiaal CaCl2/NaCl
  860422 * Ictal-fot * denervatie n ophth. sup. VII
  860701 * Saltrut-ecg * ecg afleiding Salmo trutta
  860701 * Salgair-ecg * ecg afleiding salmo gairdneri
  860730 * Ciliata-adf * meun shrimp soup
  860801 * Ciliata-adf * tactiel R+, chemisch R-; avoid R+, zuigelektrode wel sput, HCL niet
  860801 * Ciliata-adf * verz.exp petr plymouth
  860804 * Ciliata-adf * base + AM2
  860805 * Ciliata-adf * afl pect fin zuur flank
  860806 * Ciliata-adf * afl
  860808 * Ciliata-adf * afl
  860811 * Ciliata-adf * afl
  860812 * Ciliata-adf * afl
  20200114